Eiendom
2 minutter lesetid

Klart for Statens hus i Stad

14/01/2024, 08:02
Klart for Statens hus i Stad
Illustrasjon: Besseggen arkitekter
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

– Jeg gratulerer Stad kommune med en merkedag i arbeidet. Kommunen, virksomhetene og Statsbygg skal ha honnør for et godt og målrettet arbeid, sier kommunal- og distriktsminister Erling Sande:

– Målet med pilot Statens hus er å skape et større statlig fagmiljø på mindre steder. Denne regjeringa har et mål om å bidra til å skape vekst og utvikling i hele Norge. Det er bevilget 16 millioner kroner til dette pilotprosjektet. Jeg er glad for å se at de statlige etatene og Stad kommune nå snart kan flytte inn i Statens hus.

Statsbygg har ledet samlokaliseringen sammen med Stad kommune som pilotkommune. Nå er en leieavtale inngått med Sisa Invest AS. I februar neste år kan brukerne flytte inn i et 1880 kvm stort nybygg sentralt i Nordfjordeid.

– Her står fordelene på rekke og rad! Brukerne får en større fellesskapsfølelse i nye lokale. Areal som blir delt, gir økonomiske fordeler. Ikke minst blir hverdagen lettere for publikum, som nå kan kontakte flere etater på same stad, sier administrerende direktør Harald Nikolaisen i Statsbygg.

Mange var interessert i å sikre seg de statlige leietakerne. Flere lokale og regionale tilbydere var med i konkurransen, og alle gav svært gode tilbud og løsningsforslag.

– Å få til en samlokalisering av et sterkt statlig fagmiljø på Nordfjordeid har vært en hovedmålsetting for piloten Statens hus i Stad. Det har ikke vært selvsagt at vi skulle få dette til, men nå er vi der, sier prosjekteier for piloten og kommunedirektør i Stad, Kristine Dahl:

– Stad kommune vil om kort tid kunne tilby fleksible og attraktive kontorplasser i vår «distriktshub». Dette arealet vil kunne bli en node for statlige etater og tilsatte i hele landet, som en lokalpolitisk respons på behovet for en nyskapende distriktspolitikk

Skal styrke lokal kompetanse

Den vellykkede samlokaliseringen startet for noen år siden, da Statsbygg fikk i oppdrag av Kommunal- og distriktsdepartementet å bidra i forprosjektet for Statens hus-konseptet.

Målet med konseptet er å bidra til å styrke samarbeidet i kompetanseklynger og eventuelt samlokalisere mindre enheter av statlige etater i samme bo- og arbeidsmarkedsregion. Slik kan en styrke det offentlige kompetansemiljøet i regionen, og gjøre det lettere å beholde og rekruttere kompetanse i de statlige etatene som fins på stedene.

I 2021 ble fire pilotprosjekt satt i gang i Stad, Orkland, Narvik og Lyngdal. Statsbygg har sammen med kommunen ledet pilotprosjektet i Stad, mens de andre har vært ledet av de respektive kommunene. Arbeidet med pilotene skal fortsette ut 2024.

– Det har mye for seg å samle offentlige etater på denne måten. Vi håper andre offentlige virksomheter rundt om i landet lar seg inspirere til å vurdere liknende tiltak. For vår del har samlokaliseringen i Stad gitt oss viktig kunnskap, som vi tar med oss i det videre arbeidet med å skaffe gode lokale til statlige aktører, sier Harald Nikolaisen.

#pilotprosjekt #statsbygg
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0