Byggeindustrien
3 minutter lesetid

Skanska blir entreprenør på C-blokken

19/10/2023, 08:50
Skanska blir entreprenør på C-blokken
FORNØYDE Administrerende direktør Harald Nikolaisen i Statsbygg og konsernsjef Stein Ivar Hellestad i Skanska Norge ser fram til å starte arbeidet med C-blokken.
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Gjenreisingen av regjeringskvartalet pågår for fullt. I byggetrinn 1 er aktiviteten stor, og nybygg som A-blokken og D-blokken vokser opp. Statsbygg arbeider også med forprosjektet for C-blokken i byggetrinn 2.

– Nå gjør vi klar for byggetrinn 2. Vi har avholdt konkurranse om hvem som skal være entreprenør på C-blokken, og valget falt på Skanska, sier Statsbyggs administrerende direktør Harald Nikolaisen.

I første omgang inngås det nå kontrakt med Skanska for å videreutvikle og ferdigstille forprosjektet for C-blokken. Under forutsetning av Stortingets godkjennelse er det forventet byggestart i januar 2025.

I de opprinnelige planene er det nye regjeringskvartalet planlagt over tre byggetrinn, og C-blokken er nybygget i byggetrinn 2.

– Etter D-blokken blir C-blokken den største bygningen i det nye regjeringskvartalet med sine 21.600 kvadratmeter fordelt over 11 etasjer. I tillegg kommer kjellerarealer, forteller Nikolaisen.

C-blokken vil bli liggende mellom Grubbegata og Møllergata. 1. og 2. etasje i C-blokken inneholder flere av regjeringskvartalets fellesfunksjoner som kurssenter, møterom og samhandlingsstrøk. 3. til 10. etasje vil ha typiske kontoretasjer, mens 11. etasje er tiltenkt teknikk. Det nye regjeringskvartalet vil ha to publikumsinnganger; den ene blir i A-blokken, og den andre i C-blokken.

Samspill

I likhet med de andre kontraktene skal C-blokk-kontrakten gjennomføres som totalentreprise i samspill mellom den valgte entreprenøren, Statsbygg som byggherre og prosjekterende arkitekter og ingeniører. I det ligger det at entreprenøren kontraheres før prosjektet er ferdig detaljutviklet, og at de tar del i utviklingen og planleggingen av prosjektet før det blir tatt beslutning om bygging.

– Vi har stor tro på samspill. Entreprenørkompetansen blir tilført tidlig i prosjektet. Det gir større forutsigbarhet, tryggere kostnadsestimat, høyrere effektivitet og lavere risiko for forsinkelser, sier Nikolaisen:

– Det blir ikke samspill bare innenfor denne kontrakten, men det kreves også samarbeid på tvers av alle kontraktene i regjeringskvartalet, påpeker Nikolaisen.

I kontrakten med Skanska for C-blokken ligger flere opsjoner. Det gjelder blant annet kjeller under C-blokken, uteområder rundt C-blokken, kjeller 2 og rehabilitering av Møllergata 13, 13b og 15.

Tre byggetrinn

I tillegg til C-blokken er rehabiliteringen av G-blokken og etablering av deler av regjeringsparken hovedingrediensen i byggetrinn 2.

I byggetrinn 1, som er det største trinnet, ligger byggingen av A-blokken, D-blokken og kjeller, samt rehabilitering av H-blokken, ombyggingen av Ring 1-tunnelen og opparbeidelse av plasser og byrom.

I et eventuelt byggetrinn 3 kommer byggingen av B-blokken og E-blokken og etablering av resten av parken.

Konkurransen om C-blokken ble utlyst i januar i år. Etter en prekvalifisering ble fire tilbydere valgt ut, og fire tilbud ble mottatt innen tilbudsfristen i juni. Statsbygg har nå skrevet kontrakt med Skanska etter en grundig evaluering på tildelingskriteriene pris, kompetanse og kvalitet.

Skanska er allerede involvert i regjeringskvartalsprosjekt fra før, som entreprenør på rehabiliteringen av Høyblokken. Ellers er Hent entreprenør på A-blokken og D-blokken, Veidekke på kjelleren, AF-gruppen for energiforsyningen og Agaia for byrom og utendørsarbeidene.

Hvem sitter hvor?

Det er besluttet at Helse- og omsorgsdepartementet, Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Kunnskapsdepartement skal flytte inn i C-blokken.

Fra før av er det klart at Statsministerens kontor og Utenriksdepartementet skal sitte i D-blokken, at Finansdepartementet blir værende i G-blokken, at Justisdepartementet flytter tilbake til Høyblokken, og at Nærings- og fiskeridepartementet og Klima- og miljødepartementet får tilholdssted i A-blokken.

De fem øvrige departementene – Samferdselsdepartementet, Olje- og energidepartementet, Kommunal- og distriktsdepartementet, Kultur- og likestillingsdepartementet og Barne- og familiedepartementet – er ikke innplassert ennå.

#regjeringskvartalet #skanska #statsbygg
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0