Byggeindustrien Bolig
2 minutter lesetid

Krisen forsterker seg i nyboligmarkedet

14/09/2023, 10:11
Krisen forsterker seg i nyboligmarkedet
Foto: HWR
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

August pleier å være en god måned for salg av nye boliger, men vi har aldri tidligere målt lavere august salg enn i 2022 og nå i 2023. Samtidig ser vi at igangsettingen er på et svært lavt nivå.

Det er positivt at boligpolitikk har vært på dagsorden i valgkampene, men nå trenger vi handling, påpeker Hiim. Vi forventer at regjeringen kommer med tiltak for å sikre boligforsyningen i statsbudsjettet, og at de nyvalgte kommunestyrene følger opp valgløftene om økt boligbygging.

Gjennomsnittlig årlig boligbehov er 29 384 boenheter, etter åtte måneder i 2023 er det igangsatt 7 561 boenheter. Svikten i boligforsyningen er alvorlig for de som trenger bolig nå. Nedbygging av kapasiteten i boligbyggingen kan føre til underforsyning i flere år fremover, sier Hiim.

Salg nye boliger:

  • Salget av nye boliger i august 2023 er 19 prosent under salget august 2022.
  • Solgte nye boliger hittil i år er 8 585 boenheter, det er 36 prosent under samme periode i 2022. Salget pr boligtyper hittil i år viser at eneboliger er 26 prosent under, småhus er 23 prosent under og leiligheter er 44 prosent under samme periode i 2022. Det er solgt 2 405 eneboliger, 1 907 småhus og 4 273 leiligheter i hittil i år.
  • Totalt antall solgte nye boliger i siste tolvmånedersperiode er 14 593 boenheter, som er 36 prosent under forrige tolvmånedersperiode. Antall solgte nye eneboliger er 3 994 boenheter, som er 26 prosent under forrige tolvmånedersperiode. Antall solgte småhus er 3 171 boenheter, som er 22 prosent under forrige tolvmånedersperiode. Antall solgte leiligheter er 7 428 boenheter, som er 44 prosent under forrige tolvmånedersperiode.

Igangsetting nye boliger

  • Igangsetting av nye boliger i august 2023 er 36 prosent under august 2022.
  • Igangsatte nye boliger hittil i år er 7 561 boenheter, det er 42 prosent under samme periode i 2022. Igangsettingen pr. boligtype hittil i år viser at eneboliger er 19 prosent under, småhus er 40 prosent under og leiligheter er 52 prosent under samme periode i 2022. Det er igangsatt 2 591 eneboliger, 1 453 småhus og 3 516 leiligheter hittil i år.
  • Totalt antall igangsatte nye boliger i siste tolvmånedersperiode er 17 835 boenheter, som er 28 prosent under forrige tolvmånedersperiode. Antall igangsatte eneboliger er 4 939 boenheter, som er 20 prosent under forrige tolvmånedersperiode. Antall igangsatte småhus er 3 309 boenheter, som er 27 prosent under forrige tolvmånedersperiode. Antall igangsatte leiligheter er 9 587 boenheter, som er 32 prosent under forrige tolvmånedersperiode.

Fritidsboliger

  • Solgte nye fritidsboliger hittil i år er 56 prosent under samme periode i 2022.
  • Antall solgte nye fritidsboliger i siste tolvmånedersperiode er 1 853 enheter, som er 57 prosent under forrige tolvmånedersperiode.
  • Igangsatte nye fritidsboliger hittil i år er 40 prosent under samme periode i 2022.
  • Antall igangsatte nye fritidsboliger i siste tolvmånedersperiode er 3 759 enheter, som er 32 prosent under forrige tolvmånedersperiode.
#boligprodusentene #boligprodusentenes forening
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0