Byggeindustrien
1 minutt lesetid

Fra Sentralbad til Scenekunsthus i Bergen

23/01/2024, 10:46
Fra Sentralbad til Scenekunsthus i Bergen
Illustrasjon: HLM Arkitektur
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

– Vi har utviklet prosjektet sammen med Bergen kommune, arkitekt og rådgivere og setter stor pris på tilliten og takker så mye for oppdraget. Vi er mange som gleder oss til å starte byggearbeidene på det som skal bli et flott bygg for scenekunst til glede for byen befolkning, Carte Blanche, BIT Teatergarasjen og andre kunst- og kulturaktører, sier distrikts­leder Thor Småbrekke i Veidekke Bygg Bergen.

Sentralbadet ble bygget i 1960 og har bestått av et bassengbygg og et frontbygg. Basseng­bygget rives i disse dager ned til grunnen, mens på Frontbygget skal deler av de bærende konstruksjonene stå igjen når rivearbeidene er ferdig. Scenekunsthuset vil blant annet få to store full utstyrte scener med henholdsvis 150 og 300 seter i et skyvbart amfi, to øvingssaler, garderobe­fasiliteter og et større foajeområde for publikum.

I tillegg har Bergen kommune en opsjon på et fire etasjer påbygg med kontorlokaler på Frontbygget. Rivearbeidene på prosjektet har pågått siden november der en god del objekter og materialer er tatt vare på for gjenbruk i den nye bygget. Byggearbeidene starter opp i februar med planlagt ferdigstillelse våren 2026.

#bergen kommune #scenekunsthus #sentralbadet #veidekke
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0