Byggeindustrien
2 minutter lesetid

Lønnsforhandlingene er i gang

19/03/2024, 13:47
Lønnsforhandlingene er i gang
Christian Justnes utveksler kravdokumenter med sin motpart fra NHO Byggenæringen, Siri Bergh. Foto: Willy Bergsnov
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Tirsdag 19. mars kl 11.00 møttes partene på Majorstua i Oslo for å reforhandle Fellesoverenskomsten for byggfag, som er tariffavtalens fulle navn.

Avtalen omfatter mer enn 18.000 av Fellesforbundets medlemmer, og er byggenæringens største tariffavtale.

Økt kjøpekraft er hovedkravet

Forventningene til årets oppgjør er store i en tid hvor levekostnadene har steget mye mer enn lønningene.

– Nå har våre medlemmer opplevd reallønnsnedgang flere år på rad. Det er derfor helt naturlig at vårt absolutte hovedkrav er knyttet til økonomi og økt kjøpekraft. Samtidig er det viktig at utviklinga av minstelønnssatsene holder tritt, og det vil vi sørge for også i dette oppgjøret, sier Christian Justnes, forbundssekretær i Fellesforbundet og forhandlingsleder.

Forutsigbar arbeidstid

I tillegg til et skikkelig lønnsløft er en forutsigbar arbeidstid viktig for Fellesforbundets medlemmer. Bygningsarbeidere har ofte har lang reisevei til en arbeidsplass som stadig flyttes.  

– Vi ser ei utvikling hvor det blir viktigere og viktigere for våre medlemmer å få kontroll på arbeidstida, og på den måten også kontroll på fritida si. Derfor kommer vi i år med krav som er knyttet til både plassering av arbeidstid og bestemmelsene for daglig reisetid, sier Christian Justnes.

Fokus på etter- og videreutdanning

Kompetanse og fagkunnskapen blant norske arbeidere har sakket akterut sammenliknet med deres skandinaviske og europeiske kamerater. Vi lever i en brytningstid hvor ny teknologi kommer i et økende tempo.

Christian Justnes er opptatt av at også norsk byggebransje skal leve på kompetanse og produktivitet, og ikke på lavtlønnskonkurranse.  

– Hvis det norske næringslivet også i framtida skal være høyproduktivt, er tida nå overmoden for å få på plass en etter- og videreutdanningsreform. Arbeidsfolk må få de samme muligheten til dette som resten av samfunnet, og vi kommer til å reise krav som skal sikre både retten til fri og inntektssikring under etter- og videreutdanning.

#fellesforbundet #lØnn #nho byggenæringen
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0