Byggeindustrien Arkitektur
2 minutter lesetid

Mosvangen i Stavanger får tun med barnehage, dagsenter og avlastningsboliger

7/11/2022, 11:41
Mosvangen i Stavanger får tun med barnehage, dagsenter og avlastningsboliger
Illustrasjon: Link Arkitektur
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Med direkte tilgang på friområdene rundt Mosvatnet i Stavanger, skal det etableres et tun som rammes inn av tre nybygg. Dagsenteret skal møte behov for voksne med redusert funksjonsevne. Senteret får kafé, terapibasseng, sanserom og egen sansehage på taket. Det blir ulike baser for brukerne samt aktivitetsrom for musikk, kunst og snekkerverksted. Naturbarnehagen vil bestå av åtte avdelinger med plass til 160 barn og 32 ansatte. Avlastningsboligene skal gi avlastning til familier som har barn med fysiske og psykiske helseutfordringer og vil romme 18 rom med egne bad samt gode fellesarealer fortelles det i en pressemelding.

Åpent for sambruk

På dagsenteret skapes en egen sansegang med sanselige elementer, som også kan være åpen for ulike utstillinger og arrangementer. Svømmebassenget plasseres i første etasje med egen inngang utenom dagsenterets åpningstider og vil være åpen for ulike brukergrupper. Kaféen vendes ut mot utvendig felles torg og blir et naturlig treffpunkt for allmennheten. En sanseløype som knytter utearealene rundt tunet sammen, blir like tilgjengelig for Poppeltunets brukere som for lokalsamfunnet for øvrig.

  • Klimavennlig bygg
  • De tre bygningene skal etableres på et felt med flere tomter som grenser til hverandre og hvor eksisterende bygg skal rives. Materialer fra bygningsmassene på tomtene skal gjenbrukes så langt det er mulig.

Multiconsult og LINK Arkitektur har i oppdrag å gjennomføre forprosjekt og detaljprosjekt og har opsjon på selve byggefasen. De høye miljø- og kvalitetskravene i prosjektet omfatter blant annet bruk av massivtre i konstruksjon og tre i overflater, solceller på tak, støyskjerm og fasader til energiproduksjon og utnyttelse av jordvarme. Selve byggeprosjektet skal gjennomføres som utslippsfri byggeplass. Barnehagen prosjekteres som plusshus og dagsenteret og avlastnings-boligene som passivhus. I tillegg skal barnehagen og dagsenteret sertifiseres som BREEAM Outstanding etter 2016-standarden og avlastningssenteret som BREEAM Very Good v 6.0.

– Både byggherren Stavanger kommune og prosjekteringsgruppen har store ambisjoner og ekstra fokus på høye miljø og kvalitetskrav. Vi er allerede i gang med arbeidet og ser fram til å skape et godt prosjekt, sier prosjekteringsleder Tom Arne Olsen i Multiconsult.

En tydelig identitet

– Likeverd, inkludering og identitetskapning har blitt viktige brikker i designprosessen og det er opplagt å tenke helsefremmende arkitektur og sosial bærekraft som en viktig del av konseptet. Helhetlig og spennende interiør forsterker de sanselige opplevelsene. Vi har hatt fokus på å tilføre noe særpreget og identitetsskapende ved hjelp av brukte materialer og møbler, forklarer arkitekt og prosjektleder Sanja Roknic-Kuic i Link Arkitektur.

#avlastningsboliger #barnehage #dagsenter #mosvatnet #stavanger
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0