Byggeindustrien
3 minutter lesetid

Nå skrives kontrakter for storanlegget

10/04/2024, 10:25
Nå skrives kontrakter for storanlegget
Fra venstre, Roy Nyheim, regiondirektør Nord i Norconsult, Sigve Daae Rasmussen, daglig leder Rå Biopark og Jørgen Blikra Lødemel, kontorleder Tromsø i Norconsult. Foto: Vegard Stien/Raw studios
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Rå Biopark eies av 27 kommuner i hele Nord-Norge. Selskapet har som målsetting å etablere Nord-Norges største biogassanlegg, strategisk plassert i knutepunktet Skibotn i Storfjord kommune.

Nå har Rå Biopark AS tildelt Norconsult oppdraget med å levere rådgivnings- og prosjekteringstjenester i forbindelse med byggingen av Rå Bioparks biogassanlegg, etter at de scoret høyest på kompetanse, erfaring og oppdragsforståelse.

Stor kapasitet

– For oss er det svært viktig at vi har et firma som kan bistå oss i neste fase av prosjektet som kan levere et høyt faglig nivå og samtidig forstå våre behov og målsetninger i byggefasen. Norconsult kan skilte med lang erfaring og høy ekspertise innenfor komplekse prosjekter, kombinert med deres evne til å skreddersy løsninger som passer våre utfordringer, sier daglig leder i Rå Biopark, Sigve Daae Rasmussen.

Anlegget planlegges for en prosesseringskapasitet på 75 000 tonn matavfall, slam, og restråstoff fra oppdrettsnæringen til produksjon av grønn biogass for bruk innen tungtransport (flytende metan), CO2 for bruk i næringsmiddelindustri og tørrisproduksjon samt biogjødsel. Det planlagte prosessanlegget skal baseres på kjent biogassteknologi, med avanserte løsninger for å rense lukt og vann.

Erfaring og kompetanse

Norconsult skal støtte Rå Biopark i byggefasen av anlegget, og deretter følge prosjektet til endelig, planlagt ferdigstillelse og testing i 2026.

Gruppen som skal jobbe med oppdraget har blant annet kompetanse og erfaring fra etablering og videreutvikling av komplekse industrifabrikker i Nord-Norge. Norconsult rådgivere har relevant erfaring fra tilsvarende biogassanlegg for alle anleggsdeler som inngår, fra forbehandling av matavfall til rensing av avløpsvann og oppgradering av biogassen. Norconsult skal bistå Rå Bioparks egne eksperter med valg av teknologier og leverandører med mål om å etablere et velfungerende og kostnadseffektivt anlegg.

– Vi er svært glade for at Rå Biopark valgte Norconsult til dette oppdraget. Vi har et solid team som skal jobbe med dette biogassanlegget, det er en gruppe med bred kompetanse og lang erfaring fra lignende oppdrag. I dag forbrennes mye av avfallet som produseres i nord, eller det transporteres lange avstander for videre bearbeidelse. Ved ferdigstillelse av anlegget kan avfall omdannes til energi, noe som er en langt mer bærekraftig utnyttelse av dette råstoffet, sier Roy Nyheim, regiondirektør Nord i Norconsult.

I prosjektet skal Norconsult stå for faglig bistand innen prosessteknikk, bygg og anleggsteknikk, teknisk sikkerhet, brann- og eksplosjonssikkerhet, samt tjenester innenfor blant annet arkitektur, landskapsarkitektur, energi, ventilasjon og luktproblematikk, VVS, elektro og automasjon, vann og avløp, geologi og hydrogeologi og miljø (grunn og LCA).

Totalentreprisekontrakt for prosjektet er enda ikke tildelt, men konkurransen er avsluttet.

Om Rå Biopark AS

Rå Biopark er Nord-Norges største miljøsamarbeid. Årlig skal 75 000 tonn organisk avfall fra næringsliv og husholdninger fra Lofoten til Nordkapp omgjøres til biogass i et nytt og moderne anlegg i Skibotn. Anlegget vil ha kapasitet å behandle avfall fra 41 nordnorske kommuner.

#biogass #norconsult #nord norge #rå biopark as #skibotn
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0