Byggeindustrien
2 minutter lesetid

NCC oppgraderer dammer i Bergen og Bremanger

4/05/2023, 09:18
NCC oppgraderer dammer i Bergen og Bremanger
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Arbeidene i Bergen omfatter fornying og rehabilitering av fire demninger i tilknytning til Storavatnet i Fyllingsdalen, og medfølgende vannhåndtering i byggetiden. Ved dam Hjelmevatn i Bremanger skal NCC blant annet bygge ny tappetunnel i fjellet samt utføre stabiliserende tiltak på dammen i form av nye fjellbolter.

– Dette er to spennende anleggsjobber som vi er godt fornøyd med å ha vunnet. Og det er kjekt å kunne starte opp med to vidt forskjellige dam-jobber på kort tid, sier avdelingssjef Steffen Dale i NCC i Bergen.

Ved dammer Storavatnet i Fyllingsdalen skal NCC rehabilitere fire demninger rundt vannet til dagens krav fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Det skal rehabiliteres blant annet med spunt- og betong, løsmasser og etablering av nytt skråningsvern.  

– Storavatnet ligger i et tett befolket området, og er et populært turområde. Dette skal vi hensynta når vi skal i gang med arbeidet, sier anleggsleder Markus Eira Andersen i NCC.

Helikoptertransport til anleggsområde

Anleggsområdet ved Hjelmevatnet i Bremanger ligger rundt 500 meter over havet, og er vegløst slik at all transport til og fra anlegget gjøres med helikopter.

– Helikopterturen til anleggsområdet tar cirka tre minutter. Vi bruker Super Puma helikopter til å frakte opp blant annet gravemaskin, borerigg og laster til tunnelarbeidene. Til persontransport, diesel, sprengstoff og annet lettere utstyr bruker vi et mindre helikopter, forteller prosjektleder Tor Årberg i NCC.

Arbeidet med ny tunnel skal i stor grad gjøres fra vannsiden av dammen, og vannmagasinet i Hjelmevatnet må derfor tappes ned før en går i gang med denne delen av jobben.

Arbeidene startet opp i mars i år og skal etter plan pågå fram til desember. Ved Storavatnet planlegger NCC oppstart i mai, og har som plan at konstruksjonsarbeidet skal være ferdig i 2023. Anleggsgartnerarbeid blir mest sannsynlig gjennomført våren 2024.

#bergen #bremanger #ncc #nve
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0