Byggeindustrien
2 minutter lesetid

Nedgang i nye aksjeselskap i 2. kvartal

9/08/2023, 09:23
Nedgang i nye aksjeselskap i 2. kvartal
Illustrasjon: HWR
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Det er SSB som forteller dette:
Vi må tilbake til 2018 for å finne en lavere etableringstakt, om vi ser bort fra det kriserammede 2. kvartal 2020.

– Det tyder på at pandemien, om vi ser bort fra det første kvartalet da samfunnet var stengt ned, ga en midlertidig økning i tallet på nyetableringer, men at denne effekten nå er over, sier seksjonssjef Erik Fjærli, og utdyper: – Det er særlig etableringen av aksjeselskaper, som gikk kraftig opp under pandemien, som nå er gått ned igjen. Denne selskapsformen har redusert risiko for eierne.

Antallet nyetableringer der næringen er kjent, gikk likevel opp med 30 prosent, på grunn av bedre registreringsrutiner, selv om antallet nyetableringer totalt sett gikk ned.

– Det tar kortere tid før et selskap får næringskode nå enn under og like etter pandemien. Økningen i antallet nye foretak som vi ser i de fleste næringer dette kvartalet, er derfor ikke nødvendigvis reell, utdyper Fjærli.

Innenfor «transport og lagring» faller likevel tallet på nyetableringer med 24 prosent, og er nå nede på nivået før pandemien. Det kan henge sammen med at folk nå har gått mer tilbake til å handle varer fysisk i butikk. Dermed blir mindre varer sendt via lager til forbruker.

Antallet på nye foretak gikk ned med mellom 9 og 18 prosent i alle fylker fra 2. kvartal året før, unntatt de to nordligste hvor etableringstakten holdt seg nokså stabil. Nedgangen var størst i Møre og Romsdal, men også i Trøndelag og Rogaland var nedgangen ekstra stor.

#aksjeselskap #ssb
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0