Byggeindustrien
1 minutt lesetid

Nedgangen i byggevarehandelen fortsetter

29/09/2023, 13:44
Nedgangen i byggevarehandelen fortsetter
iStock / Getty Images Plus - Sergey Pakulin
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Det er kraftig tilbakegang i byggevarehandelen. I 2. tertial 2023 falt omsetningen til byggevarehusene med 7,3 prosent i forhold til samme periode året før.
Det var nedgang i de fleste deler av landet. Tilbakegangen var klart størst i Innlandet, etterfulgt av Viken, Vestfold og Telemark.
Det var proffmarkedet som sto for hele nedgangen, med et fall på 13,2 prosent. Privatmarkedet steg med 1,1 prosent, etter å ha vist negative vekstrater siden 3.tertilal 2021.
– Den kraftige bremsen i nybygg rammer proffmarkedet hardt, sier Aslaug Koksvik, direktør for Virke Byggevarehandel.

Kombinasjonen av redusert kjøpekraft, renteoppgang, høye byggekostnader og svakere boligprisvekst fører til at langt færre byggeprosjekter igangsettes. Samtidig er det
kraftig nedgang i salget av nye boliger. Dette vil redusere etterspørselen etter byggevarer også i tiden fremover.
Virke forventer at byggevarehandelen faller med 11 prosent i 2023 og 7 prosent i 2024.
– Selv om vi venter at privatmarkedet snur oppover fra andre halvår neste år, ligger det an til at proffmarkedet fortsetter å falle i 2024, sier Aslaug.
– Hvis aktiviteten i byggevarehandelen og byggenæringen blir for lav, kan verdifull kompetanse og kapasitet forsvinne. De svake utsiktene tilsier større igangsetting av
offentlige prosjekter, innenfor en ramme som ikke legger press på renten, samt at det bør satses tungt på energieffektivisering, særlig i eksisterende bygg, avslutter Koksvik.

#virke byggevarehandel.
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0