Byggeindustrien
1 minutt lesetid

Norconsult vant konkurranse om rammeavtale

4/05/2023, 08:07
Norconsult vant konkurranse om rammeavtale
Fra et tidligere prosjekt ved Sollentuna sykehus. Illustrasjon: Norconsult.
Johann Bernövall Johann Bernövall
Like 0

Norconsult kom på førsteplass i fire kontraktsområder. Det er først og fremst bygg og arkitektur som skal levere tjenester innenfor rammene av den nye avtalen. Også uteområder er inkludert.

– Det er en stor rammeavtale med en anslått størrelse på 200 millioner svenske kroner og et tak på 250 millioner svenske kroner. Så det vil nok bli flere oppdrag på involverte avdelinger uansett rangering i avtalen, sier Caroline Martinsson, avdelingsleder for Byggdesign i Norconsult.

Anbudet har faste timepriser og vurdering av anbudet ble gjort på en gjennomføringsbeskrivelse av et fiktivt prosjekt.

– Dette ga oss muligheten til å begynne å samarbeide mellom fagmiljøene allerede på anbudsstadiet. Det er spesielt gledelig at det handler om helseinstitusjoner, et område hvor vi har bygget opp kompetanse over flere år og har jobbet sammen på tvers av faggrenser før, blant annet på Sollentuna sykehus, sier Caroline Martinsson.

Avtalen starter 1.oktober 2023 og gjelder i to år med mulig forlengelse i ytterligere to år.

#norconsult #region skåne #skåne #sverige
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0