Byggeindustrien
3 minutter lesetid

Ny milliardsprekk for Oslos vannforsyning

3/04/2023, 14:13
Ny milliardsprekk for Oslos vannforsyning
NY VANNFORSYNING: En 19 kilometer lang tunnel skal føre vannet fra Holsfjorden til det nye renseanlegget under Husebyskogen. FOTO: TORMOD STRAND / NRK
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

– Kostnadsveksten i dag er beregnet å utgjøre en kostnad på størrelsesorden 3,5–3,7 milliarder kroner utover de midlene som allerede er avsatt. Det sier direktør Anne Marie Aursund i Vann- og avløpsetaten til NRK.

Hun sier at prisstigningen de to siste årene er den høyeste på flere tiår.

Bakteppet er uroen i verdensøkonomien.

– Utenfor vår kontroll

– Det rammer bredt, også i gjennomføringen av ny vannforsyning til Oslo.  Lønns- og prisstigningen er utenfor vår kontroll og vil gi merkostnader. Det skulle vi gjerne vært foruten, sier Aursund.

Lønns- og prisveksten var anslått til å være 3 prosent hvert år. Ifølge SSBs byggekostnadsindekser har kostnadene i anleggsprosjekter økt med mer enn 25 prosent bare for årene 2021 og 2022, ifølge etaten.

Bystyret orientert

– Bystyret er orientert, og byrådet vil komme tilbake til saken i revidert budsjett, sier miljø- og samferdselsbyråd Sirin Stav (MDG).

I et notat til bystyret skriver Stav at hun i det reviderte budsjettet vil komme med forslag til hvordan milliardsprekken skal dekkes inn. Hun antyder at hun vil se på muligheten til å ta penger fra kommunekassa. Alternativet vil være at vannregninga til Oslo-folk vil øke enda mer enn forventet.

Bare i år vann- og avløpsgebyret gått opp med 23,4 prosent.

Skapte byrådskrise

Oslo bygger ny forsyning fordi byen trenger et alternativ til Maridalsvannet.

Prosjektet innebærer at Holsfjorden i Buskerud blir ny reservevannkilde. Herfra ledes vannet i tunnel til et nytt renseanlegg på Huseby i Oslo vest.

Det var denne delen av prosjektet som sprakk med 5,2 milliarder kroner.

Den sprekken førte til at daværende miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG) måtte gå i 2021. I tillegg består prosjektet av nytt såkalt stamnett. Det betyr flere nye vanntunneler som skal det rene vannet på kryss og tvers av byen. Det skal også bygges nye høydebassenger.

Oslo bystyre har vedtatt at den nye vannforsyningen til sammen skal koste 27 milliarder kroner. Men den nye kostnadsøkningen blir sluttsummen på mer enn 30 milliarder kroner.

Vil hindre enda dyrere vannregning

Fremskrittspartiet er klare på at deler av regningen må dekkes av kommunekassa og ikke over vannregningen.

Bystyrerepresentant Lars Petter Solås viser til at vann- og avløpsgebyrer er økt med 24 prosent bare i år.

– I årene som kommer er det varslet å øke med nær det dobbelte. Vi må begynne å se på grep for å hindre den økningen når vi vet at Oslo-folk sliter med dyrtid og utgifter som det er.

– Men hvordan skal dere dekke inn 3,5 milliarder kroner over det vanlige budsjettet?

– Hvor mye vi skal dekke inn må vi komme tilbake til og se på handlingsrommet. Byrådet må komme med et forslag som bystyret kan vurdere, sier Solås.

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0