Byggeindustrien
3 minutter lesetid

Ny toppledelse på plass

3/05/2024, 07:00
Ny toppledelse på plass
Administrerende direktør Birgit Farstad Larsen sammen med Catrine Tveite, Erik Sundet og Ebbe Kristensen. Ledergruppa består også av Jarle Bertelsen, Caroline Jørgensen, Jan Otto Truelsen, Kjell Arne Vedvik og Svein Ove Svendsen. Foto: Jorunn Gunnes COWI
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Ny organisering skal sikre at COWI-konsernet i fremtiden er bedre rigget for større oppgaver. 

– Dette er den største transformasjonen i COWI noensinne. Etter grundige analyser har vi identifisert flere grep vi må gjøre for å være best mulig rigget for fremtidens utfordringer og for å løse de komplekse problemstillingene i prosjektene vi gjennomfører med kunder og partnere. Nå forenkler vi i alle ledd, noe som vil sikre at vi i fremtiden vil være stadig mer konkurransedyktige, sier administrerende direktør Birgit Farstad Larsen, og fortsetter; 

– Vi skal bedre utnytte kraften som ligger i organisasjonen både nasjonalt og internasjonalt, gjennom å være enda tettere på kundenes behov og ved å investere mer i innovasjon, digitalisering og bærekraft, påpeker Farstad Larsen.  

Farstad Larsen røper at den første fasen av endring er nå gjennomført. Dette innebærer at de har foretatt noen endringer i organisasjonsstrukturen, samtidig som at man har fått på plass en ny personkabal i toppledelsen.  

Slik blir det nye organisasjonskartet på toppen i COWI: 

Infrastructure – Transport  

Erik Sundet, Senior Vice President. Har vært i COWI siden 2006 og kommer fra stillingen som Vice President for avdeling Bruer, Tunneler og Geofag i samme divisjon. Han tar over fra Stine Ilebrekke Undrum som frem til medio april satt i stillingen.

Infrastructure – Water & Environment  

Caroline Jørgensen, Senior Vice President, tar over roret etter Jørn Christen Johnsen og skal lede enheten for vann og miljø videre, med en spennende prosjektportefølje og flere strategisk viktige rammeavtaler. Jørgensen kommer fra stillingen som Vice President i samme divisjon.

Buildings & Industry 

Ebbe Lind Kristensen, Senior Vice President. Kristensen fortsetter i toppledelsen i selskapet. Dagens Bygningsdivisjon deles geografisk grunnet omfang og økt satsning innen industri. Kristensen vil lede Sør og Øst-regionen, blir Jarle Bertelsen Senior Vice President for divisjon Midt og Nord. Sistnevnte kommer fra stillingen som Vice President i dagens Bygningsdivisjon.

Renewable Energy

I tillegg har Farstad Larsen med seg flere i ny toppledelse, der ny struktur og en egen divisjon innen fornybar energi blir formelt implementert tidlig i 4.kvartal i år. Divisjonen skal ledes av Svein Ove Svendsen Senior Vice President, etter å ha bygget opp COWIs energiområde siste årene til en enhet med 100 medarbeidere med bred kompetanse. 

COWIs Head of People and organization Norway er nå Catrine Tveite, og i juni starter selskapets nye Senior Vice President for Finance,Jan Otto Trulsen.

For å sikre tett dialog mellom prosjektmiljøet og toppledelsen, velger COWI å løfte Kjell Arne Vedvik i rollen som Senior Project Director i den nye toppledelsen. Vedvik jobber i dag som prosjektdirektør for Fornebubanen.

– Prosessene med å skape endring har vært svært grundige, med et klart fokus på å styrke ledelse og samarbeid på tvers, samtidig som at det skal bidra til økt engasjement blant de ansatte, og korte ned avstanden mellom prosjektene og toppledelsen. Jeg føler meg trygg på at disse endringene vil styrke COWIs posisjon og gjøre oss stadig mer relevante i markedet, understreker Farstad Larsen.

Hun understreker at de sikter på å lande sentrale prosesser innen fellesferien. Deretter forventes det at hele den nye organisasjonen vil stå klar ved oppstarten av 4.kvartal 2024.

#cowi #ny på jobb
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0