Byggeindustrien
1 minutt lesetid

Nytt fellessykehus for Nordmøre og Romsdal

29/12/2022, 10:12
Nytt fellessykehus for Nordmøre og Romsdal
Illustrasjon: Arkitema og Ratio
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Nye Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR) skal bestå av et nytt akuttsykehus, samt psykiatri- og habiliteringstjenester på Hjelset. Som en del av prosjektet skal det også utvikles et godt dagtilbud ved SNR Kristiansund med polikliniske tjenester, dagbehandling og dagkirurgi.

Før arbeidet med de nye byggene startet har det blitt revet 20 bygg og konstruksjoner på tomten på Hjelset og det har blitt bygget tilførselsveger, to broer og tilrettelagt for intern infrastruktur og parkering.  Deler av råbygget er nå klart, og innendørsarbeidet er godt i gang.

For ansatte som skal ha SNR som arbeidsplass har Helse Møre og Romsdal startet et omfattende utviklingsarbeid for å utvikle og tilpasse driften til nye konsept, nye pasientforløp og nye arbeidsprosesser. Det skal sikre at ansatte kan utvikle ferdigheter og få kompetanse til å ta i bruk nye areal, ny logistikk og ny teknologi på en god og effektiv måte når alt er klart våren 2025.

Denne og flere artikler om spennende prosjekter innenfor bygg og anlegg kan du lese mer om neste nummer av IndustryRadar som publiseres i januar 2023.

#helse møre og romsdal
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0