Byggeindustrien
1 minutt lesetid

Nytt sykehjem åpnet i Bergen

24/03/2023, 12:14
Nytt sykehjem åpnet i Bergen
Foto: Bergen kommune på Facebook
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Det nye Åsaheimen sykehjem er bygget nord for eksisterende Midtbygda sjukeheim. Sykehjemmet har 100 beboerrom og nå når sykehjemmet er ferdig, skal beboerne på eksisterende Midtbygda sjukeheim overføres til nybygget.

Den eksisterende bygningsmassen på Midtbygda skal deretter rives og erstattes med et nytt sykehjem. De to sykehjemmene skal på sikt få ny felles adkomst nede i Midtbygda sjukeheim med en forbindelseskorridor til nye Åsaheimen. Nytt felles parkeringsanlegg skal etableres under terreng ved Midtbygda sykeheim.

Åsaheimen er utført med stor andel massivtrekonstruksjoner.  Sykehjemmet skal BREEAM-NOR sertifiseres for å etterkomme krav i kommunens Klima- og miljøplan 2017-2020. 

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0