Eiendom
2 minutter lesetid

Forskningsutstyr for milliardbeløp

12/01/2024, 10:24
Forskningsutstyr for milliardbeløp
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Noe utstyr må på plass tidlig i byggefasen og er allerede innkjøpt, men gjennom 2024 skal en rekke utstyrskontrakter ut på anbud. Det gjelder blant annet avansert forskningsutstyr innen kromatografi, spektroskopi, og kjernemagnetisk resonans.

Det skal også anskaffes mer generelt laboratorieutstyr, som inkubatorer, pipetteringsroboter, kjøle-/ fryseskap og vannrensingsinstallasjoner, i tillegg til en mengde møbler og annet kontor- og undervisningsutstyr.

– I Livsvitenskapsbygget skal det foregå tverrfaglig forskning innen kjemi, farmasi, livsvitenskap og laboratoriemedisin. For å løfte forskningen til et internasjonalt toppnivå trenger OUS og UiO det nyeste og mest avanserte utstyret på markedet, sier prosjektdirektør Per Roger Johansen i Statsbygg.

Anskaffelsene av utstyr gjennomføres i tett samarbeid med brukerne av bygget. I tillegg til Statsbyggs innkjøp skal også Oslo universitetssykehus (OUS) kjøpe utstyr på eget budsjett, som utgjør om lag 750 millioner kroner. Alt utstyr som skal inn i bygget koordineres av Statsbygg for å sikre god funksjonalitet.

Skal sikre internasjonal konkurransekraft

Livsvitenskapsbygget skal bli et felles bygg for ledende universitets- og sykehusmiljøer innen helse og bærekraft og sikre Norge internasjonal konkurransekraft på området. Når det står ferdig, vil bygget romme svært teknisk avanserte laboratorier tilrettelagt for forskning og innovasjon i verdensklasse, som vil samle ulike faggrupper og aktører innen livsvitenskap og helse.

Her skal 1500 studenter og 1000 ansatte fra UiO samt 650 ansatte ved OUS skape en bedre fremtid og løse store samfunnsutfordringer, som blant annet demens, kreft, antibiotikaresistens og virussykdommer.

#livsvitenskapsbygget #statsbygg
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0