Byggeindustrien Omsorg
2 minutter lesetid

Kontrakten signert etter samspill

19/12/2023, 09:48
Kontrakten signert etter samspill
Olav Arner Orthe i Skanska Norge og rådmann i Lindesnes kommune, Kyrre Jordbakke signerte fredag 15.desember byggekontrakten for Lindesnes omsorgssenter og helsehus.
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

– Vi må ta grep for å møte de demografiutfordringene som vi vet kommer. Det blir flere eldre og færre i yrkesaktiv alder. Dette er et investeringsprosjekt som har stor betydning for hele den omstillingsprosessen som kommunen skal igjennom. Ved å benytte helsepersonellressursene på en effektiv og god måte og skape et sterkt kompetansemiljø skal vi fortsette å levere gode helsetjenester til de som trenger det, sier rådmann i Lindesnes kommune, Kyrre Jordbakke.

Første steg er detaljprosjektering og brukermedvirkning før byggingen er planlagt igangsatt i mars 2024.

– Vi har hatt en svært god samspillsfase med kommunen, og har utarbeidet et prosjekt vi gleder oss til å realisere. Vi har måttet gå flere runder for å ende opp med det resultatet vi skal i gang med å bygge nå, og det har vært både utfordrende og givende for oss i Skanska, sier en fornøyd prosjektsjef i Skanska Norge Bygg, Olav Arner Orthe.

Et helsehus med liv og røre

Det nye omsorgssenteret og helsehuset bygges som ett bygg, men bygges i to byggetrinn. Omsorgssenteret bygges i første byggetrinn og skal inneholde 72 omsorgsboliger, baser for helsepersonell, og dag- og aktivitetstilbud for eldre og personer med demens. I helsehuset vil tjenester innen aktiv mestring og forebygging, psykisk helsetjenester, akuttmedisin og behandling, samt 48 korttidsplasser få plass. I tillegg bygges det vestibyle, kantine, møtesenter, treningssenter og driftsrom. Helsehuset skal være en møteplass med liv og røre, tilgjengelig for alle innbyggerne i Lindesnes kommune.

Norges mest energieffektive helsehus

Byggene skal oppføres med utstrakt bruk av robuste materialer med levetid på over 60 år, det skal brukes resirkulert stål og gulvbelegg, ha null klimagassutslipp og produsere mer energi enn det bruker i drift. I tillegg er det planlagt gjenbruk av materialer fra eksisterende bygg. Det er også høye ambisjoner for energibruk, oppvarming, ventilasjon og lys. Det utvikles blant annet en energisentral bestående av en varmepumpe som skal tilføre alt av varmeproduksjon til prosjektet.

– Lindesnes kommune har svært høye klimaambisjoner for dette prosjektet, og dette vil bli Norges mest energieffektive helsehus når det står ferdig. For oss som entreprenør er det svært viktig å utvikle og bygge prosjekter for fremtiden helt i tråd med vår strategi, i samarbeid med en byggherre som tar klimakrisen på alvor. Vi har kompetansen og erfaringen, men er avhengige av byggherrer som Lindesnes kommune for å kunne ta ut hele vårt potensial. Dette skal kommunen ha skryt for, sier konserndirektør for byggenheten i Skanska Norge, Tor Arne Midtskogen.

#lindesnes kommune #skanska
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0