Byggeindustrien
2 minutter lesetid

Ønsker å bygge 235 nye studentboliger i Porsgrunn

9/02/2023, 08:01
Ønsker å bygge 235 nye studentboliger i Porsgrunn
De nye boligene skal bygges etter vesentlig skjerpede miljøkrav, forteller Christian Berg. Foto: Fredrik Laland Ekeli, SSN
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

De har vedtatt en maksimal totalramme på 370 millioner kroner. Byggeprosjektet består av ett enkelt bygg med beliggenhet på dagens hovedparkering tett inntil studenthuset på campus.

I tillegg til 235 hybelenheter er det planlagt både driftsarealer, fellesarealer og muligheter for næringsarealer eller undervisningsarealer.

Forprosjektet er ferdigstilt og detaljreguleringsplan skal behandles politisk i Porsgrunn kommune. SSN har sendt ut anbudsgrunnlag til fem potensielle entreprenører som er interessert i prosjektet.

Skjerpede miljøkrav

Boligprosjektet er det første som oppføres etter gjeldende strategiplan for SSN, noe som innebærer vesentlig skjerpede miljøkrav.

– Det er lagt inn tiltak for å øke det biologiske mangfoldet i form av beplantning og såkalte grønne tak, og det er lagt inn bærekraftige energiløsninger i form av geoenergibrønner og solcellepaneler som oppvarmingskilder. Det forteller direktør for infrastruktur og eiendomsutvikling i SSN, Christian Berg.

Han legger til at nærheten til campus medfører en betydelig reduksjon i transportbehov til og fra studiestedet for de som bor i boligene.

– Dessuten er det lagt opp til gode sykkelparkeringer for alle beboere og en felles byttebod for å stimulere til økt gjenbruk av artikler og inventar mellom beboerne.

Fremdrift

Forslag til detaljreguleringsplan er fremmet til Porsgrunn Kommune, og det er forventet at denne skal til politisk behandling i utvalg for miljø og byutvikling 28. februar.

– En positiv behandling av detaljreguleringsplan og påfølgende byggesøknad vil være helt avgjørende for at prosjektet kan gjennomføres innenfor fristen som er fastsatt av Kunnskapsdepartementet ved tildeling av tilskudd til prosjektet.

SSN håper at prosjektet blir positivt mottatt både administrativt og politisk i Porsgrunn Kommune, av Universitetet i Sørøst-Norge (USN), og ikke minst av studentene selv.

– Vi håper at alle parter ser verdien av prosjektet som en svært viktig del av campusutviklingen for USN, avslutter Berg.

#porsgrunn #studentboliger
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0