Borettslag
2 minutter lesetid

Regjeringen vil gi flere muligheten til å kjøpe egen bolig

5/07/2023, 07:43
Regjeringen vil gi flere muligheten til å kjøpe egen bolig
Ny statistikk om boliger. Foto: Hilde Wexels Riser
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

En rekke aktører over hele landet tilbyr i dag boliger der forbrukeren i starten leier eller eier en del av boligen. Om ønskelig kan forbrukeren etter hvert bli eier av hele boligen. Leie til eie og deleie er eksempler på dette. Slike tilbud har fått samlebetegnelsen boligkjøpsmodeller.

Boliglovene må tilpasses dagens boligkjøpsmodeller

– Flere av aktørene har pekt på at reglene i borettslagslova og eierseksjonslova ikke er tilpasset dagens modeller, og er til hinder for at flere kan få slike muligheter. Kommunal- og distriktsdepartementet sender i dag ut et høringsnotat der vi foreslår lovendringer som vil legge bedre til rette for både leie-til-eie- og deleie-modeller, sier Gjelsvik.

Boliglovene setter i dag relativt strenge grenser på hvor mange boliger en juridisk person kan eige i ett og same boligselskap. Det setter i praksis grenser for hvor mange boliger som kan bli tilbudt med en boligkjøpsmodell.

I et borettslag kan for eksempel et boligbyggelag maksimalt eie 20 prosent av boligene, og i et eierseksjonssameie kan ingen kjøpe en bustad dersom det fører til at en blir eier av flere enn to boliger i det samme eierseksjonssameiet.

Departementet foreslår å øke disse andelene, slik at juridiske personer kan eie og tilby 30 prosent av boligene med leie til eie-avtaler både i borettslag og eierseksjonssameie. For deleie-modeller foreslår vi at grensa blir satt til 50 prosent.

– Når vi setter en høyere grense for deleie-modeller er det fordi forbrukeren eier en del av boligen fra første stund, og dermed står i en sterkere rettslig posisjon enn om vedkommende bare er leietaker, sier Gjelsvik.

Vil styrke forbrukervernet

Regjeringen er også opptatt av å ta vare på forbrukerperspektivet. Sammenliknet med vanlige boligkjøp er boligkjøpsmodeller mer kompliserte, både for kjøper og selger. Det kan gjøre prosessene mer uklare, og gjøre det vanskelig for en forbruker å forstå alle detaljene ved avtalene.

I høringsnotatet foreslår vi derfor også endringer som vil styrke forbrukervernet rundt boligkjøpsmodeller.

– I arbeidet har vi hatt mange gode diskusjoner med en referansegruppe med representanter fra både kommunene, forbrukersiden, boligbyggelag og andre utbyggere. Jeg håper på en god dialog med flere aktører i det videre arbeidet og ser fram til å få verdifulle høringsinnspill til våre forslag, avslutter Gjelsvik.

#boligbygging #boliger #høring
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0