Byggeindustrien
1 minutt lesetid

Revisjon av Byggeforskrift for Longyearbyen

22/01/2024, 08:00
Revisjon av Byggeforskrift for Longyearbyen
Longyearbyen på Svalbard Daniel Cole / AP Photo / NTB Daniel Cole / AP Photo / NTB
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Byggeforskriften for Longyearbyen er fra 2016 og hjemlet i Svalbardloven.

Hovedmålet med revisjonen er å oppdatere forskriften til standarden i «den vanlige» byggteknisk forskrift (TEK17), men med lokale tilpasninger og tilleggskrav. 

Klimaendringene gir Svalbard andre utfordringer for overhåndshåndtering enn på fastlandet, særlig på grunn av økt smelting av permafrost og snø. Hvordan overvann skal håndteres er blant kravene lokalstyret foreslår å endre i revisjonen.

Den nye byggeforskriften vil også innføre nye krav til klimagassregnskap for større byggeprosjekter. 

Etter planen skal den nye forskriften sendes på høring til våren og fastsettes i løpet av året.

#plan og bygningsloven #svalbard
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0