Byggeindustrien
1 minutt lesetid

Rusånes fabrikker permitterer ansatte

29/09/2023, 07:32
Rusånes fabrikker permitterer ansatte
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

– Vi opplever en krevende markedssituasjon som dessverre vil berøre mange av våre medarbeidere ved Rusånes fabrikker. Grepene vi nå tar er nødvendige for å tilpasse og sikre fremtidig drift. Produksjon av Saltdalshytta er hovedproduktet til fabrikken, og permitteringene skyldes en kombinasjon av nedgang i hyttesalg og sesongrelatert reduksjon i ordretilgangen om vinteren. Vi ser oss derfor nødt til å permittere de fleste til over nyttår, sier Stene Tømmeraas Bergsløkken, administrerende direktør i Mestergruppen Boligproduksjon og daglig leder ved Rusånes Fabrikker AS.

På et allmøte denne uken informerte Rusånes fabrikker om at ca. 45-50 medarbeidere vil bli permittert.

– Vi har hele veien vært åpne og har sørget for å informere om nedgangen i hyttemarkedet. Vi føler at vi har en god dialog med de tillitsvalgte og at de ansatte forstår årsaken bak permitteringene. Men det er klart at det er veldig leit for de det gjelder, sier Stene.

Lanserer nye produkter

– Vi har tro på at situasjonen vil bli bedre utover i 2024, med på et lavere nivå enn foregående år. Nylig lanserte vi nye produkter innen bolig, anneks og garasjer for å få flere bein å stå på, sier Stene Tømmeraas Bergsløkken.

#mestergruppen #rusånes fabrikker #saltdalen
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0