Byggeindustrien
2 minutter lesetid

Sender signaler før revidert nasjonalbudsjett

7/03/2024, 14:00
Sender signaler før revidert nasjonalbudsjett
Nina Solli på byggeplass Foto: NHO Byggenæringen
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget har kommet med en innstilling til Stortinget i forbindelse med forslaget om å endre permitteringsregelverket. I innstillingen legger flertallet ikke opp til endringer, men en enstemmig komité ber i stedet regjeringen se på nødvendige tiltak for å øke aktiviteten før de legger frem revidert nasjonalbudsjett i mai.

– Det er veldig viktig og bra at Stortinget nå diskuterer situasjonen i byggenæringen. Komitéen har lyttet til næringen og anerkjenner den vanskelige markedssituasjonen, og det det setter vi pris på. En enstemmig komité har derfor innstilt på å be regjeringen om å gjøre en analyse av utviklingen i byggenæringen før revidert nasjonalbudsjett legges fram i mai, med formål om å se hvilke tiltak som kan være nødvendige for å øke aktiviteten i næringen. Det er veldig bra å lese, og jeg vil gi skryt til hele komitéen for innstillingen. Vi opplever at flertallspartiene lytter til våre innspill, også til revidert budsjett. Dette vedtaket i Stortinget gjør at vi forventer at det kommer nye konkrete tiltak fra Regjeringen som sikrer aktivitet og sysselsetting. Ekstraordinært høye konkurstall og nye prognoser for produksjonsfallet i byggenæringen viser at det er helt nødvendig for å unngå store konsekvenser for samfunnet på sikt. Det er viktig med rask handling, sier Nina Solli, adm. Direktør i NHO Byggenæringen i en kommentar til komitéens innstilling.  

Det var ventet at forslaget om endringer i permitteringsregelverket ikke har flertall i Stortinget på det nåværende tidspunkt. Arbeids- og sosialminister Tonje Brenna har tidligere signalisert at det ikke er aktuelt å endre regelverket.

Faktaboks:  

NHO Byggenæringens innspill til RNB for økt aktivitet i byggenæringen: Energieffektivisering:  

 • øke samlet nivå til 4 mrd.  
 • én milliard i RNB til Enovas støtteordninger for husholdninger og yrkesbygg. 

Fylle på Husbanken:  

 • Justere rammene til Husbanken i RNB i tråd med behovene. 
 • Øke rammene til boligkvalitetsordningen.  
 • Raskt etablere en ordning for risikoavlastning for utbyggere.  
 • Nå regjeringens eget mål om 3 000 bygde studentboliger årlig. 

Kommunale utleieboliger  

 • Bygge flere flyktningeboliger i kommunene 
 • Gjeninnføre og øke tilskuddet til utleieboliger til 1,3 mrd. kr. i RNB. 
 • Flyktningeboligene kan brukes videre som trygghetsboliger.  

Rentekompensasjon til offentlige byggeprosjekter  

 • Etablere en toårig ordning for en samlet ramme på 15 mrd. i RNB for 2. halvår 2024, 2025 og 1. halvår 2026. 

Justering av utlånsforskriften 

 • Bl.a. hensynta låntakere som kjøper bolig med lave energi- og vedlikeholdskostnader. 
#nho byggenæringen
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0