Byggeindustrien
1 minutt lesetid

Skanska skal utføre grunnarbeidene

8/02/2024, 12:55
Skanska skal utføre grunnarbeidene
Prosjektet gjennomføres i utførelsesentreprise, og i et arbeidsfellesskap mellom Skanska Norge og Skanskas heleide datterselskap Marthinsen & Duvholt.
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Kontrakten gjelder grunnarbeider og fundamenter for nytt datasenter på Gromstul i Skien kommune. Arbeidet inkluderer tomteopparbeidelse med utsprenging, utfylling av masser, betongarbeider og utbygging av vei med tilhørende infrastruktur.

– Det er svært gledelig å vinne denne jobben hvor vi virkelig får brukt kompetansen til kjernevirksomheten innenfor anlegg, hvor også vårt heleide datterselskap Marthinsen & Duvholt vil være sentrale. I tillegg vil betongarbeider bli utført av byggvirksomheten til Skanska, sier Anders Geirsta, konserndirektør for anleggsvirksomheten til Skanska.

Ferdigstilles i 2025

Prosjektet gjennomføres i utførelsesentreprise, og i et arbeidsfellesskap mellom Skanska Norge og Skanskas heleide datterselskap Marthinsen & Duvholt.

Arbeidene starter umiddelbart og skal ferdigstilles i fjerde kvartal 2025.

#anlegg #google #skanska #skien
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0