Byggeindustrien
2 minutter lesetid

Blir Nordland fylkeskommunes største byggeprosjekt

27/02/2024, 09:41
Blir Nordland fylkeskommunes største byggeprosjekt
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

– Consto vil være totalentreprenør. De er en solid aktør i markedet, som vil levere en svært god skole for framtiden, sier fylkesdirektør for transport og infrastruktur, Odd Inge Bardal.

BREEAM-sertifiseres

Nordland fylkeskommune har en ambisjon om at skolen skal miljøsertifiseres til BREEAM-NOR Very Good. Dette blir altså et bygg med sterkt fokus på bærekraft i alle faser av prosjektet og helt til ferdig bygg.

– Over år har vi opparbeidet oss kompetanse innenfor BREEAM gjennom flere prosjekter med tilsvarende miljøambisjoner. Vi tar med oss våre tidligere erfaringer og kompetanse inn i prosjektet og vi ser frem til et godt samarbeid med Nordland fylkeskommune om å realisere ambisjonene deres, sier Constos prosjektleder Rune Haugen.

Ferdigstilles våren 2027

Byggestart vil, om alt går etter planen, bli allerede i juni/juli, altså om ikke mer enn fire måneder. Den nye skolen skal stå ferdig våren 2027. Consto ser frem til oppstart av det relativt store byggeprosjektet, med et bebygd areal på tomta på 6 000 kvadratmeter. Fordelt over tre etasjer blir det totale bruksarealet på hele 14 800 kvadratmeter.

– Ikke bare er dette et bærekraftig prosjekt, det er også et topp moderne undervisningsbygg som vil inneholde mange tekniske løsninger. Vi takker for tilliten fra fylkeskommunen og gleder oss til å ta fatt på oppgaven, sier Rune Haugen.

Lokale ringvirkninger

Fylkesråd for utbygging og eiendom, Lise Henriette Rånes, poengterer at et så stort prosjekt som nye Mosjøen videregående skole er, naturlig vil gi store ringvirkninger for det lokale næringslivet.

– Det handler både om at lokale bedrifter skal levere bygg-tekniske tjenester som underleverandør, men også om noe så enkelt som at det vil gi både overnatting, bevertning og servicetjenester til de mange hundre arbeiderne som inngår i et så stort prosjekt, utdyper Rånes.

Nær 1,2 milliarder kroner

Totalt har den nye Mosjøen videregående skole en øvre ramme på 1.190 millioner kroner, som blant annet innbefatter flytting av Restaurant og matfag til Marka.

– Men i tillegg til avtalen vi nå har inngått med Consto, vil annen infrastruktur, kjøp av tomt, og tilskudd til ny Storhall på Kippermoen, også inngå i det største byggeprosjektet vi noen gang har gjennomført i Nordland fylkeskommune, avslutter fylkesråd Rånes.

#consto #mosjøen #nordland fylkeskommune
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0