Byggeindustrien
2 minutter lesetid

Bygger om skole til lokaler for helseformål for Averøy kommune

21/11/2023, 10:36
Bygger om skole til lokaler for helseformål for Averøy kommune
Illustrasjon: SIGN Arkitektur
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Lokaler til helseformål i kommunen

Det gamle skolebygget på Bremsnes skal strippes og bygges opp igjen fra de bærende betongkonstruksjonene. Prosjektet omfatter et nytt dagsenter for psykisk helse, hvor drøye 20 ansatte skal jobbe med behandling, rehabilitering og forebygging i tilrettelagte lokaler. Det blir ulike typer behandlingsrom for både ergo- og fysioterapi, egen kontorfløy for de ansatte, full oppgradering av gymsalen, samt nye anlegg på alle tekniske fag og fasiliteter.

Gjenbruk og nybygg

Prosjektet legger opp til en kombinasjon av gjenbruk og nybygg. Det som kan beholdes av det gamle skolebygget skal gjenbrukes kombinert med nye konstruksjoner til nye formål, både utvendig og innvendig.

God erfaring

– Vi er glade for å kunne bidra til å oppgradere helsetilbudet i kommunen. Vi har lang og god erfaring med å samarbeide med Averøy kommune, blant annet ved bygging av Kårvåg skole. Vi har også god erfaring med bærekraft og gjenbruk av eksisterende bygg, blant annet gjennom totalrehabiliteringen av Rokilde omsorgsboliger og dagsenter for Kristiansund kommune. Nå gleder vi oss til å komme i gang, sier Eskild Røsand, daglig leder i Betonmast Røsand.

Ny hverdag

– Det blir en helt ny hverdag for både ansatte og brukere, sier ordfører Ingrid Rangønes i Averøy kommune, og legger til at det legges opp til et samspill med frivilligheten for aktivitetstilbud i gymsalen. Bygget blir totalt på nærmere 2.000 kvadratmeter. Kommunens omsorgsplan er i sin tur tuftet på den nasjonale reformen Leve hele livet, som handler om gode tjenester innen psykisk og fysisk helse livet ut.

Byggestart er estimert til fjerde kvartal 2023, med ferdigstillelse i andre kvartal 2025.

#averøy kommune #betonmast røsand #sign arkitektur
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0