Byggeindustrien
2 minutter lesetid

Snøhvit Future-kontrakt gir 200 årsverk i nord

25/01/2024, 13:00
Snøhvit Future-kontrakt gir 200 årsverk i nord
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

– Vi er glade for å kunne tildele denne kontrakten til en nordnorsk bedrift. LNS estimerer at om lag 70 prosent av verdiskapningen vil gå til Nord-Norge, noe som bidrar med om lag 200 årsverk. For Equinor har det vært viktig at Snøhvit Future-prosjektet gir ringvirkninger i hele landsdelen, sier Trond Bokn, direktør for prosjektutvikling i Equinor.

Snøhvit Future-prosjektet vil styrke Norges posisjon som en pålitelig og langsiktig leverandør av gass produsert med svært lave klimautslipp. Prosjektet sikrer arbeidsplasser i nord og energiforsyning til Europa fram mot 2050.

Partnere i prosjektet er Petoro, TotalEnergies, Neptune Energy og Wintershall Dea.

LNS skal bygge tunnel og landfall for strømkabelen som skal gå fra Hyggevatn til Melkøya. Det vil si infrastruktur som gjør det mulig å sende strøm fra Statnetts transformatorstasjon på Hyggevatn til Hammerfest LNG på Melkøya.

LNS har spesialisert seg på tunneler og levert flere større prosjekter både i Norge og utlandet. Det fysiske arbeidet vil starte opp når nødvendige godkjenninger/tillatelser foreligger.

– Det er første gang LNS jobber for Equinor. De leverte det samlet sett beste tilbudet og vi gleder oss til å ta fatt på samarbeidet med en ny leverandør i landsdelen. LNS har også en rekke underleverandører, blant annet Viggo Eriksen i Hammerfest, Alta anlegg og Hörmann Norge i Tromsø, sier Mette H. Ottøy, direktør for anskaffelser i Equinor.

Fra før er Multiconsult tildelt kontrakten for prosjektering av arbeidet som LNS skal utføre. Arbeidet ledes fra selskapets kontor i Tromsø og involverer kontorer fra Alta i nord til Fredrikstad i sør. Multiconsult skal også bistå i gjennomføringen av arbeidet.

Nexans skal levere kraftkabelen fra Rognan og Halden, mens Aibel er tildelt den største kontrakten som omfatter alt modifikasjonsarbeid på Melkøya. De har valgt den nordnorske bedriften Consto som leverandør for bygg- og anleggsarbeid på Melkøya.

Totalt er det estimert at Snøhvit Future-prosjektet vil sysselsette om lag 1.700 årsverk i Nord-Norge i byggefasen. Prosjektet forlenger levetiden for Hammerfest LNG forbi 2030 og sikrer dermed de totalt 900 årsverkene som er relatert til driften av anlegget i Nord-Norge.

#equinor #leonhard nilsen & sønner #melkøya
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0