Byggeindustrien
2 minutter lesetid

Startskudd for NTNU Campussamling

6/12/2023, 07:55
Startskudd for NTNU Campussamling
SYVDELT NTNU Campussamling består av syv delprosjekter. I tillegg til disse seks kommer P0, som er prosjektet for infrastruktur og landskap, og vil pågå i hele prosjektperioden.
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

– De to første byggekontraktene på over en milliard skal tildeles ved påsketider. I løpet av våren vil vi også sette i gang konkurransen for å utføre arbeidene med infrastruktur og landskap til en kontraktsverdi på ca. 600 millioner. Det er store kontrakter som skal tildeles, sier prosjektdirektør Johan Arnt Vatnan i Statsbygg.

De to første byggene som skal reises i NTNU Campussamling gjelder bygget Økonomi og innovasjon i Hesthagen på ca 18.000 kvm2 og bygget Materialteknologi sørøst på Gløshaugenplatået på ca. 13.000 kvm2.

Næringslivet er fornøyd

Næringsforeningen i Trondheimsregionen er svært fornøyd med at startskuddet går for mer økt byggeaktivitet i området. De er tydelige på at dette er en god mulighet for byggenæringen til å være med å bidra i prosjektet, som både er viktig for NTNU, Trondheim og for hele Norge.

– I en byggebransje der aktiviteten er lavere enn på lenge, er det viktig med prosjekter av dette omfanget. Det gir også mange ulike typer lokale leverandører mulighet for å konkurrere om spennende kontrakter, sier administrerende direktør i Næringsforeningen i Trondheimsregionen, Berit Rian.

Det har i flere år vært planer om å samle flere av de humanistiske og samfunnsvitenskapelige fagmiljøene på Dragvoll med de tekniske og naturvitenskapelige miljøene på Gløshaugen. Erkjennelsen bak campussamlingen er at fremtidens utfordringer ikke kan løses innenfor de tradisjonelle fagdisiplinene alene. For å møte nye samfunnsutfordringer må undervisning, forskning og innovasjon i økende grad skje via faglig samspill. Og da trenger fagmiljøene å være mer samlet.

Syv delprosjekter

NTNU Campussamling består av syv delprosjekter og vil etter planen pågå frem til 2030. Hele byggeprosjektet skal gjennomføres innenfor en maksimal ramme på 91.000 kvm2 og skal samlet dimensjoneres for ca 8250 studenter og ca 1300 ansatte.

Det største delprosjektet er realiseringen av bygget HUMSAM på ca 35.000 kvm2 som skal huse mange av fagmiljøene som flytter fra Dragvoll til Gløshaugen. Byggingen starter i 2027 og har en prosjektkostnad på ca 1,8 milliarder.

Allerede i august i år gjorde statsminister Jonas Gahr Støre og høyere utdannings- og forskningsminister Sandra Borch det klart at NTNU Campussamlingsprosjektet skal prioriteres i statsbudsjettet for 2024. Når Stortinget nå har vedtatt statsbudsjettet blir prosjektet tildelt kostnadsramme og startskuddet går.

#ntnu #ntnu campussamling #statsbygg #trondheim
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0