Byggeindustrien
2 minutter lesetid

Sterk omsetningsvekst for Norconsult

21/11/2022, 09:48
Sterk omsetningsvekst for Norconsult
GOD VEKST: Konsernsjef Egil Hogna i Norconsult er fornøyd med veksten i tredje kvartal.
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

– Det har vært et høyt aktivitetsnivå i Norconsult det seneste kvartalet og vi er godt fornøyde med veksten i kombinasjon med en sterk ordrereserve. Samtidig øker usikkerheten og markedet preges av raskt stigende renter, uvanlig høy inflasjon og store svingninger i energimarkedet, sier Egil Hogna, konsernsjef i Norconsult.

Norconsults driftsresultat før goodwill-avskrivninger (EBITA) endte på 136 millioner kroner i tredje kvartal 2022 mot 141 millioner kroner i tredje kvartal 2021. EBITA-marginen i tredje kvartal endte på 9,1 prosent. Justert for endringer i periodiseringsprinsipper som utgjør cirka 20 millioner i kvartalet, er EBITA-marginen noe bedre enn samme periode i fjor.

I løpet av tredje kvartal kjøpte Norconsult to selskaper, Moldskred AS samt Areal og Eiendom AS. Totalt har Norconsult gjort seks oppkjøp i 2022.

Vunnet flere store prosjekter

I løpet av tredje kvartal har Norconsult inngått flere viktige kontrakter. I august signerte Norconsult og Bane NOR en kontrakt i forbindelse med at det skal bygges nytt signalanlegg på Alnabru godsterminal i Oslo. Prosjektet skal gjennomføres på eksisterende jernbane, og prosjektering må hensynta tilpassing til eksisterende infrastruktur.

På Svalbard skal sol- og vindkraft erstatte fossil energi, og de lokale myndighetene i Longyearbyen har engasjert Norconsult til å gjennomføre screening i ulike faser.

I Danmark skal Herlev-kontoret og arkitekturavdelingen i Århus levere teknisk rådgivning og arkitekturtjenester til et nytt bilsenter og verkstedhaller for et stort tysk bilmerke. Bygget er estimert til 18 000 kvadratmeter og kontrakten løper fra oktober til byggestart i august 2023. Norconsults Jord & Miljø skal foreta miljøundersøkelser.

I Sverige ble Norconsult nylig tildelt en kontrakt med Trafikverket. Kontrakten gjelder rådgivning for opprettelse av tilbudsdokument, byggeplassoppfølging samt underlag for nødvendige tillatelser i forbindelse med håndtering av vannressurser for utførende entreprenører og bygging av tre bruer i Vilhelmina kommune.

#norconsult #tredje kvartal
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0