Byggeindustrien
2 minutter lesetid

Store planer i Drammen og Lier

14/11/2022, 08:45
Store planer i Drammen og Lier
Illustrasjon: Eidos eiendomsutvikling
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Det startet med Bjørn Rune Gjelsten i 2006. Han tegnet 1000 boliger på Lierstranda. Nå har Eidos Eiendomsutvikling AS levert forslag til områdeplan forteller de i en pressemelding. Den gir rom for 8.000 boliger.

– Her har vi Norges største byutviklingsprosjekt. Lierstranda skal forvandles fra industri, lager og logistikk til en miljøvennlig og bærekraftig by. Det sittende kommunestyret skal vedta planen. Det er målet, sier ordfører Gunn Cecilie Ringdal i Lier kommune.

Først sykehus

Fjordbyen er allerede under bygging. I 2019 startet Helse Sør-Øst bygging av nye Drammen sykehus. Sist vinter startet byggeprosessen for Drammen Helsepark. Det er byggeprosjekter på nær 250.000 kvadratmeter.

I områdeplanen for resten av fjordbyen legges det opp til å bygge 940.000 kvadratmeter. Det aller meste er boliger, men planen inneholder også næringsbygg på 200.000 kvadratmeter og offentlige bygg på 40.000 kvadratmeter.

16.000 beboere

Den nye byen planlegges for 16.000 beboere og 16.000 arbeidsplasser. Inn kommer butikker, kontorarbeidsplasser, parker, strandpromenader, badeanlegg, servicebedrifter, barnehager og skoler.

Eidos leverte forslaget til områdeplan fredag 11. november. Bestillingen kom fra Lier kommune i 2018.

Ambisjonene er høye. Fjordbyen skal bidra til nullutslippssamfunnet. Fjordbyen skal bli bærekraftig. Gående og syklende er viktigere enn biler.

Nærhetsby

– Fjordbyen blir en nærhetsby. Ingen skal ha mer enn inntil 500 meter til nærmeste holdeplass for buss. Rundt holdeplassene etableres butikker og serviceanlegg folk trenger i hverdagen, sier prosjektdirektør Geir Hagehaugen i Eidos.

Det er 19 grunneiere innenfor reguleringsområdet. Størst er Eidos som har 550.000 kvadratmeter av området på en million kvadratmeter landareal. I tillegg er store arealer satt av for kanaler. En øystruktur skal etableres.

– Vann, luft, natur, plante- og dyreliv er stikkord bak kanalene. Det tilfører merverdi for folk og natur, sier Hagehaugen.

Lagt grunnlaget

– Ambisjonen har vært å gi det beste grunnlaget for Fjordbyen gjennom en robust og god plan som kan gjennomføres. Jeg føler meg trygg på at vi vil lykkes gjennom et fortsatt godt samarbeid, sier adm. direktør Anders Edbo i Eidos.

Kommunaldirektør Sikke Næsheim har nå overtatt ansvaret for planen.

– Overleveringen av planen er et stort øyeblikk for kommunen. Lier blir en helt ny kommune. Lierstranda skal bli et godt sted for alle innbyggerne i hele kommunen, sier Næsheim.

Byggestart i 2025

Fjordbykontoret i Lier er i gang med å jobbe fram innstillingen til politikerne.

– Vi har startet møteserien med grunneierne. Samtidig jobber vi med kommunedelplanen for samferdsel. Den må på plass før områdeplanen kan vedtas. Ambisjonen er å legge til rette for førstegangsbehandling tidlig på nyåret, endelig vedtak i 2023 og mulig byggestart i 2025, sier Jan Willy Føreland som leder Fjordbykontoret i Lier kommune.

#drammen #edios eiendomsutvikling #fjordbyen #lier
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0