Byggeindustrien
2 minutter lesetid

Tett teatertak i Kautokeino

27/03/2023, 08:31
Tett teatertak i Kautokeino
Taket som bølger seg er et kjennetegn for nybygget. Foto: Johan Mathis Gaup
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

– Tett tak er en milepæl i alle byggeprosjekt, og det er stor stas å se dette flotte bygget begynne å ta form. Prosjektet er i rute, så nå gleder vi oss til å fortsette det gode samarbeidet med alle involverte fram til bygningen skal stå ferdig om et drøyt år, sier prosjektleder Marte Kollstrøm.

Det Samiske Nasjonalteateret Beaivváš skal samlokaliseres med Samisk videregående skole og reindriftsskole i et nybygg rett utenfor Kautokeino sentrum. Både skolen og teateret har lenge hatt behov for nye lokaler. Prosjektet vil gi et stort løft til de to institusjonene, og med det òg til samisk språk, kultur og tradisjoner.

Det nye bygget består av tre fløyer, som møtes i en felles kantine, vestibyle og hovedinngang. Bygget skal inngå som en del av naturen når det kommer til form og materialer. Det blir myke bruk av trematerialer, og bygningen skal tilpasse seg de naturlege formene i landskapet.

Bygningen vil bli på rundt 7300 kvadratmeter over to plan. Den får en stor teatersal og en mindre prøvesal. Skoledelen vil få en gymsal med tilhørende garderober, verksted, byggehall, storkjøkken, undervisningsrom og kontorareal for ansatte.

Klimavennlig bygg

Nybygget blir bygd som passivhus, og nyter godt av en rekke klimatiltak. Anleggsmaskiner på tomta skal bruke biodiesel. Energibrønner leverer hoveddelen av energi til bygget.

– I tillegg er stål vald bort som bærekonstruksjon og erstattet med betong- og limtrekonstruksjoner, noe som gir et lavere CO2-avtrykk. Det er også valgt en utstrakt bruk av tre som kledning. Skifer fra bygninger, som er revet i området, brukes om igjen som kledning på deler av fasaden, sier Kollstrøm.

Statens reindriftsskole ble slått sammen med den samiske videregående skolen i 1988. Fem år senere fikk Beaivváš status som en av Norges fire nasjonale teaterinstitusjoner.

I 2018 fikk Statsbygg i oppdrag av Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet å starte avklaringsfasen for samlokaliseringen av skolen og teateret. I 2020 var det oppstart for gjennomføring av forprosjektet, og i august 2021 ble kontrakten med entreprenøren Econor signert.

Arkitekter er Snøhetta, 70 grader N og kunstner og arkitekt Joar Nango. Planlagt ferdigstillelse er i slutten av mai neste år.

#beaivváš #kautokeino
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0