Byggeindustrien
2 minutter lesetid

Tettere samarbeid gjennom kjøp av eierpost

23/04/2024, 09:00
Tettere samarbeid gjennom kjøp av eierpost
Michael Stang Treschow Foto: Thomas Quale Treschow-Fritzøe
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Virksomhetene passer godt sammen med sine nordiske satsninger innen treindustri og byggevarekjeder

Transaksjonen gjøres delvis som en emisjon og delvis som et nedsalg fra flere av Hunton Fibers eksisterende aksjonærer. Investeringen er i tråd med Treschow-Fritzøes vekststrategi innen innovative trebaserte produkter. Hunton Fiber får tilført frisk kapital som vil bidra til å realisere selskapets ambisiøse vekststrategi.

Gjennom transaksjonen vil begge selskapene styrke sine allerede solide markedsposisjoner ved å utnytte sine respektive styrker innen produksjon og distribusjon av bærekraftige byggematerialer. Samarbeidet som følger av eierposten, forventes å skape synergier blant annet knyttet til kompetanse, utviklingsprosjekter, distribusjon og markedsaktiviteter. Begge selskapene er sterke på industriutvikling med skogen som råstoff.

Mennesker i de to selskapene kjenner hverandre godt fra tidligere ettersom Treschow-Fritzøe var eier i Hunton Fiber frem til 2003. Da ble eierandelene solgt til dagens hovedaksjonær i Hunton Fiber, Arne Jebsen. Han har vært styremedlem i Fritzøe Engros – et datterselskap i Treschow-Fritzøe – i ni år.

Vi anser tidspunktet som riktig for å investere strategisk i Hunton igjen. Det er et fremtidsrettet selskap med en solid markedsposisjon. Vi kjenner Hunton godt og ser spennende markedsutsikter og utviklingsmuligheter for begge parter, sier Michael Stang Treschow som er eier og styreleder i Treschow-Fritzøe.

– Vi ønsket å få inn en sterk og industriell eier med mye kompetanse og et langsiktig perspektiv, og tror at Treschow-Fritzøe er den rette partneren til å være med å skape vekst og videreutvikle virksomheten, sier Arne Jebsen, administrerende direktør i Hunton Fiber.

De to selskapene fortsetter å operere som selvstendige, har komplementære produktporteføljer og er opptatt av kvalitet og ansvarlighet i egen drift og bruken av tre inn i fremtiden.

#hunton fiber #treschow-fritzøe
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0