Byggeindustrien
2 minutter lesetid

Tilfreds med resultatet i et krevende marked

22/03/2024, 10:00
Tilfreds med resultatet i et krevende marked
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Moelven omsatte for 12,9 milliarder kroner i 2023, og oppnådde et driftsresultat på 381 millioner kr. Året før var omsetningen på 14,4 milliarder, mens driftsresultatet endte på 1,7 milliarder kroner.

– Vi er inne i en krevende konjunktur. Det ser vi for egen del og i samfunnet rundt oss. Tilbakegangen fra året før er markant og drastisk, men det var ventet på bakgrunn av den brå endringen i markedet vi opplevde i andre halvdel av 2022. Sett i lys av dette er vi totalt sett tilfredse med resultatet fra 2023, sier konsernsjef Morten Kristiansen i Moelven Industrier ASA.

Moelven legger ikke skjul på at framtiden fremdeles er preget av stor usikkerhet som følge av bråstoppen i byggebransjen og redusert etterspørsel.

– Det er få tegn til bedring i sikte, og vi kjenner på en økt usikkerhet. Dette gjelder for store deler av verdikjeden der marginer blir presset som følge av økte kostnader i alle ledd, sier Kristiansen.

Økt eksport

Skandinavia er Moelvens hjemmemarked. I tillegg leverer Moelven trevarer til kunder i 46 land, primært brukt som innsatsvare til industriell produksjon.

– Vår størrelse og globale fleksibilitet er en avgjørende faktor for at Moelven kan utvikle seg videre gjennom skiftende konjunkturer. Eksporten vår økte i 2023, og denne evnen til å tilpasse oss svingninger i ulike markeder er solid forankret i vårt DNA – slik det har vært i vår 125 år innholdsrike historie, sier Kristiansen.

Klare når det snur

Selv om det i skrivende stund er krevende tider, er Moelven skodd for å være klare til å bygge videre når markedet snur. Konsernet har store investerings- og moderniseringsprosjekter gående som skal styrke konkurransekraften for de neste tiårene.

– Vi er sikre på at våre produkter og løsninger blir mer etterspurt når konjunkturen peker oppover igjen. I fjor leverte vi for eksempel limtre til ett av Nordens største lager- og logistikkbygg i Jönköping. Det er nok et bevis på at markedet ønsker seg stadig nye bruksområder for klimasmarte løsninger med tre, sier Kristiansen.

Færre skader seg

2023 ble det året der Moelven hadde færre skader enn noen gang. Dette er resultatet av en lang og intens innsats, der målet er at ingen skal skade seg på jobb i Moelven.

– Vi har fortsatt en vei å gå, men vi må tillate oss å glede oss over at vi stadig tar steg i riktig retning. Våre medarbeidere er vår mest verdifulle ressurs, og de fortjener en trygg arbeidshverdag. Dette har vi lykkes bedre med i 2023, og det må vi fortsette å lykkes med, avslutter Kristiansen.

#moelven
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0