Byggeindustrien
2 minutter lesetid

Tøft i Sverige: 1400 byggefirmaer risikerer konkurs

28/08/2023, 07:02
Tøft i Sverige: 1400 byggefirmaer risikerer konkurs
Foto: HWR.
Johann Bernövall Johann Bernövall
Like 0

Det er vårt svenske søstermagasin Branschaktuellt som skriver dette.
De neste 12 månedene ventes 1,75–2,0 prosent av bedriftene i byggenæringen å gå konkurs. Ifølge prognosen betyr det at mellom 1200-1400 byggefirmaer risikerer konkurs.

«Det er viktigere enn noen gang å være forsiktig med hvem du gjør forretninger med, for å holde risikoen i din egen virksomhet nede og sikre motstandskraft. Tallene viser at det er spesielt viktig for de som bruker byggefirmaer. Bygg og anlegg er en konkursrammet bransje som rammes hardt når økonomien bremser opp fordi den i stor grad består av mindre selskaper med dårlig likviditet, sier Henrik Hargeus, forretningsanalytiker i Dun & Bradstreet.

Prognosen er basert på data om kredittverdigheten til 69 712 byggefirmaer, kombinert med historiske data om konkursrisiko for ulike kredittvurderinger (AAA-C), samt nye selskaper og eksisterende selskaper uten kredittvurdering. Sammenhengen mellom kredittverdighet og konkursrisiko er sterk.

Av entreprenørselskapene som gikk konkurs i januar-juli 2023, hadde 60,5 prosent en kredittvurdering på C, det laveste nivået, ett år før konkursen. 0,25 prosent av selskapene som gikk konkurs i perioden hadde den beste kredittvurderingen AAA ett år før konkursen.

Betalingsanmerkninger tidlig signal

Andelen betalingsmislighold blant bygge- og anleggsbedriftene har økt og ligger over gjennomsnittet for økonomien som helhet.

I juli 2023 økte betalingsmisligholdet blant byggefirmaene med 9,9 prosent sammenlignet med juli 2022. Dette kan kontrasteres med betalingsmislighold for økonomien som helhet, som gikk ned med 1,6 prosent i samme periode.

– Betalingsmislighold er en tidlig indikator på hvor vi er på vei. At bemerkningene i bygg og anlegg har økt mer enn økonomien som helhet, og er et tegn på svak motstandskraft. Dette er illevarslende for bransjen. Antall klager kan også øke, gitt at mange bedrifter har skattegjeld som må betales tilbake, som de har kunnet utsette på grunn av pandemien, sier Henrik Hargeus.

Den drivende årsaken til økningen i betalingsmislighold i bygge- og anleggsvirksomhet er at andelen enkeltsaker, gjeld til private aktører, har økt siden utbruddet av pandemien i 2020. 37 prosent av betalingsmisligholdet i juli 2023 skyldtes gjeld til private aktører, mens tilsvarende tall for 2022 er 26 prosent.

De resterende betalingsmisligholdene kommer fra generelle saker som gjelder gjeld til staten, for eksempel skatter og avgifter.

Utvikling en fortsettelse av negativ trend

I perioden 1.januar til 13.august 2023 gikk 865 selskaper i byggebransjen konkurs, en økning på 31,3 prosent sammenlignet med samme periode i 2022. I gjennomsnitt sto bygg og anlegg for 18,7 prosent av alle konkurser fra 1. januar til 13. august 2023.

Andelen konkurser i bygge- og anleggsvirksomhet var høyest for foretak med 5–9 sysselsatte (30,3 prosent) og 10–50 sysselsatte (30,4 prosent). Når det gjelder andelen ansatte i konkurs, kom 25,9 prosent (3068 personer) fra bygge- og anleggsvirksomhet i perioden.

#dun & bradstreet #sverige
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0