Byggeindustrien
3 minutter lesetid

– Trygge byggeplasser krever at flere melder fra

23/04/2024, 11:00
– Trygge byggeplasser krever at flere melder fra
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

– Det er synd at det ikke er flere sikkerhetsobservasjoner. Rapportering av alle hendelser, ikke bare faktiske ulykker, er en viktig brikke i puslespillet for å skape en stabil sikkerhetskultur, sier Lisa Högberg, HMSK Manager i Ramirent Sverige.

Underrapportering påvirker sikkerheten til de ansatte, men også selskapets sikkerhetskultur og produktivitet.

– Når det ikke rapporteres, går vi glipp av viktig informasjon som kunne vært brukt til å unngå personskader og som kunne bidratt til innsparing av kostnader for næringsliv og samfunn, forklarer hun.

I rapporten oppgir 4 av 10 at de alltid rapporterer om farlige situasjoner. Det vil si at det i 60 prosent av tilfellene ikke blir rapportert om potensielt farlige situasjoner som oppstår på byggeplassen. Situasjoner som gir et viktig grunnlag for å forhindre farlige hendelser i fremtiden.

Store mørketall for antall arbeidsulykker

Tall fra SSB viser at det i 2022 ble rapportert om 2 858 arbeidsulykker i bygg- og anleggsbransjen i Norge. Ifølge innsikten fra Ramirentrapporten kan det i realiteten være snakk om så mange som 7 145 arbeidsulykker, og 4 287 hendelser som det ikke er rapportert om.

– Varsling er ikke bare et ansvar, men også en mulighet til å forbedre arbeidsplassen. Denne informasjonen er av stor verdi, og som ansatt spiller du en viktig og aktiv rolle i å sikre arbeidsmiljøet for både deg selv og dine kolleger, forklarer Högberg.

Forskning for forebygging av arbeidsulykker viser at det for hver dødsulykke skjer 30 000 potensielt farlige situasjoner. Modellen brukes til å forstå sammenhengen mellom alvorlige ulykker, mindre hendelser og utrygg atferd på arbeidsplassen.

Med åtte fatale arbeidsulykker i bygg- og anleggsbransjen i 2022 (Kilde: SSB) virker det å være noe sannhet i underrapporteringen som fremkommer i Ramirentrapporten.

– For å skape en forpliktelse til sikkerhetskulturen må du som leder vise at du faktisk bruker informasjonen som samles inn, ellers tar du bort det positive med rapportering, sier HMSK Manageren.

I samme undersøkelse kommer det frem at det er de med mindre enn to års erfaring i mindre grad rapporterer om hendelser, enn de med lenger erfaring.

44 prosent har opplevd uvedkommende på byggeplassen

Det å redusere risiko og forebygge ulykker i bygg- og anleggsbransjen er ikke en oppgave som starter og slutter med det enkelte prosjekt – det er en kontinuerlig innsats. Viktige suksessfaktorer er gode systemer, tydelige rutiner og god kommunikasjon.

Til tross for at det foreligger rutiner for kontroll av HMS-kort og registrering av ansatte, viser undersøkelsen at det er mangler ved disse.

– I rapporten oppgir 20 prosent at det ikke forekommer kontroll av HMS-kort på bygg- og anleggsplassen i det hele tatt, mens 37 prosent oppgir at det i liten grad forekommer kontroll av HMS-kort på arbeidsplassen, forteller Högberg.

Det kommer også frem at 44 prosent har opplevd uvedkommende på arbeidsplassen, i tillegg til at åtte prosent oppgir at det er brukt svart arbeidskraft på byggeplassen.

– Når du ikke vet hvem som er på byggeplassen din og hvilke instruksjoner de har mottatt, blir det vanskelig å sikre at arbeidsplassen er trygg og at de riktige tiltakene blir gjennomført for å minimere risiko.

– Tilstedeværelse av svart arbeidskraft kan også bidra til at ikke alle tør å melde fra om hendelser. Det er viktig at alle forstår alvoret i hva dette kan føre til, forklarer hun.

#hms #ramirent #sikkerhet
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0