Byggeindustrien
1 minutt lesetid

Under halvparten av alle sysselsatte jobbet hjemmefra i 2022

22/06/2023, 08:19
Under halvparten av alle sysselsatte jobbet hjemmefra i 2022
Illustrasjon: HWR
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Det er SSB som har presentert statistikk. Bruken av hjemmekontor har endret seg de siste årene, særlig etter at mange ble nødt til å jobbe hjemmefra da koronapandemien inntraff.

I statistikken arbeidskraftundersøkelsen (AKU) blir sysselsatte  personer spurt om de noen ganger jobber hjemmefra. De som svarer at de jobber hjemmefra blir videre spurt om de jobber hjemmefra halvparten eller mer av arbeidstiden, eller mindre enn halvparten av arbeidstiden.

For alle sysselsatte i aldersgruppen 20-64 år var det 44 prosent som svarte at de noen ganger jobbet hjemmefra i 2022.  De aller fleste oppga at de jobbet hjemmefra mindre enn halvparten av arbeidstiden. Fordelingen blant kjønn var relativ lik, men menn hadde en noe høyere andel enn kvinner.

Det er i aldersgruppen 40-49 år at det er høyest bruk av hjemmekontor. I denne aldersgruppen var det også en litt høyere andel kvinner enn menn som jobbet fra hjemmekontor.

Hjemmekontor var minst utbredt blant de i alderen 20-29 år, hvor kun 26 prosent svarte at de jobbet hjemmefra. Det er mange studenter i denne aldersgruppen som jobber deltid ved siden av studiet, og ofte i yrker hvor arbeid hjemmefra ikke er mulig.

#hjemmekontor #ssb
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0