Byggeindustrien
2 minutter lesetid

Vil bygge 125 meter høye bygninger i Oslo

25/04/2023, 10:56
Vil bygge 125 meter høye bygninger i Oslo
Høyhus langs Akerselva. Bilde: Oslo kommune.
Johann Bernövall Johann Bernövall
Like 0

Byrådet vil at høyhusstrategien skal kunne bidra til økt fortetting med kvalitet. Høyhusene skal bygges med høy klimastandard, på noen egnede sentrale steder, nær kollektivpunkter og bidra til flere boliger.

Oslo fikk sitt første høyhus for 90 år siden og nå er nesten 20 år siden sist høyhusstrategien ble revidert.

– Det er viktig for oss skaffe nok boliger til Oslo-folk. Hovedtyngden av boligutviklingen skjer nå i tidligere industriområder i ytre by, men vi må også utvikle boliger sentralt i byen. Det skal være større grad av fornuftig fortetting til både bolig og næring, og høyhus kan være et viktig grep, sier byrådslederen.

– Høyhus skal bygges med svært god kvalitet, strenge klimakrav og tilpasses omgivelsene der vi eventuelt tillater dem. Når vi bygger høyere på enkelte punkter, kan vi bygge lavere på andre. Gjør vi dette på riktig måte, skaper vi rom for gode uteområder og bedre lysforhold, sier byråd for byutvikling Hanna E. Marcussen.

Det er ikke et mål i seg selv at det skal bygges mange høyhus, men høyhus kan avlaste fotavtrykket på bakken og gi større rom for gode utendørskvaliteter på bakkeplan som for eksempel grøntområder, trær og torg- og møteplasser. Høyhus kan også gi mulighet for flere boliger og variert boligsammensetning. Byrådet vektlegger at høyhus med boliger skal ha gode fellesarealer innendørs for de som bor der.

– Det vil ikke være fritt fram for høyhus. Det vil vurderes i hvert enkelt tilfelle og alle høyhus må bygges som foregangsprosjekter med tanke på arkitektur, miljø og bærekraft. Høyhus skal bygges med god kvalitet både ute og inne. Første etasjene skal også by på forretninger med publikumsrettet virksomhet for å gi noe tilbake til nabolaget, sier byråd for oppvekst og kunnskap Sunniva Holmås Eidsvoll.

Forslaget til ny høyhusstrategi åpner for høyder opp mot 70 meter i ti områder og 125 meter for Oslo S. Den gir også tydeligere føringer for høyhusbygging.

Byrådet sender høyhusstrategien til endelig vedtak i bystyret.

#byrådet #oslo
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0