Byggeindustrien
3 minutter lesetid

Vil bygge Norges største grønne industripark

11/04/2024, 08:00
Vil bygge Norges største grønne industripark
Eiktyr industripark vil bli Norges største grønne næringspark. Illustrasjon: Norsk Industriutvikling/Helmet
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Kommunestyret i Orkland kommune vedtok 9. april områdereguleringsplanen for Eiktyr industripark i Ustmarka. Dette er et positivt vedtak for videre planlegging og etablering av Eiktyr industripark der blant annet batterifabrikken til Elinor Batteries skal etableres.

Planen ble vedtatt med 30 stemmer for, og 9 stemmer mot.

Kommunestyret har vedtatt planforslaget med noen tillegg. Det er stilt endra strengere krav til hvordan området skal utvikles, spesielt når det gjelder å ta hensyn til naturen. Kommunen er opptatt av en naturnøytral tilnærming, noe som innebærer at man må gjenopprette ødelagt natur andre steder i kommunen etter hvert som man bygger. De er også opptatt av god arealutnyttelse og at man ikke planerer arealer som blir liggende brakk.

– Et enormt arbeid

Politikernes ja til Ustmarka-planen betyr også et ja til Norges største grønne industripark – noe som vil legge til rette for en storstilt og langsiktig utvikling av ny verdiskaping og sysselsetting i Orkland og Trøndelag. Etablering av en batteriklynge kan på lenger sikt medføre et par tusen arbeidsplasser.

Dorte Bae Solvang er daglig leder i Norsk Industriutvikling som står bak Eiktyr Industripark, og uttrykker begeistring for at man nå har et politisk vedtak som innebærer at Orkland kommune offisielt går inn for utviklingen av Eiktyr. 

– Vi har jobbet med denne områdereguleringen i to år og lagt ned et enormt arbeid. Nå har visjonen vår fått den lokale forankringen vi hadde håpet på. Vi skal etablere en stor, grønn og sirkulær industripark i samspill med Orklands eksisterende industri. Området er unikt egnet med tanke på teknisk og sosial infrastruktur, ifølge Solvang. 

Den første etableringen som er planlagt i Eiktyr er fabrikken til Elinor Batteries.

Elinor Batteries planlegger å produsere og levere bærekraftige batterier til et voksende globalt marked. Basert på Norges konkurransedyktige, fornybare energi, kombinert med bruk av bærekraftige råmaterialer, vil Elinor Batteries bli en viktig aktør for å levere et produkt med økende global etterspørsel.

– Norge er rangert som et av landene i Europa som er best egnet for batteriindustri, og Orkland har det som skal til. Jeg er glad for at vi nå offisielt har fått lokal støtte for å etablere oss. Det er fremtidsrettet av politikerne å legge til rette for grønn industri her, sier Arne Fredrik Lånke, daglig leder og medgründer i Elinor Batteries.

– Kan gå videre med interessenter

Terje Andersen, som er arbeidende styreleder i Norsk Industriutvikling, er også svært glad for at områdeplanen nå er vedtatt.

– Dette gjør at vi kan gå videre i dialogen med en rekke aktører som har uttrykt ønske om å etablere seg i området. Det er mange interessante industrietableringer som jakter etter riktig lokasjon, men man kan ikke gjøre avtaler om slike ting uten planavklaring. Vi har en veldig spennende tid foran oss.

Kommunen skal nå møte Statsforvalteren til megling om områdeplanen.

– Vi har jobbet intensivt for å imøtekomme Statsforvalterens innsigelser til planen. Det har resultert i at de fleste innsigelsene har blitt frafalt og at første byggetrinn har fått aksept av Statsforvalteren. Vi håper at man kan finne en god løsning i meglingen også for de resterende arealene, slik at vi får en god helhetlig områdeplan med form for langsiktig utvikling av sirkulær industri i stor skala, sier Dorte Bae Solvang.

#eiktyr industripark #elinor batteries #norsk industriutvikling #orkland #trøndelag
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0