Eiendom
1 minutt lesetid

Bonava selger alt i Norge

12/06/2023, 09:28
Bonava selger alt i Norge
Foto: Pressebilde/Bonava
Johann Bernövall Johann Bernövall
Like 0

2. februar 2023 kunngjorde Bonava at det var igangsatt en strategisk gjennomgang av den norske forretningsenheten i lys av virksomhetens lave forretningsvolum og et stort investeringsbehov. Gjennomgangen har omfattet flere alternativer hvor selskapet har kommet til at forretningsenheten bør avhendes i sin helhet.

Salget frigjør både kapital og garantiareal, noe som skaper bedre forutsetninger for å øke lønnsomheten i konsernet. Kjøperen er Union Residential Development.

Transaksjonen forutsetter godkjennelse fra Konkurransetilsynet.

– Jeg er glad for at vi har klart å komme til enighet med Union. Transaksjonen styrker vår finansielle situasjon og gir oss bedre muligheter til å nå våre fastsatte mål fremover, sier Peter Wallin, administrerende direktør i Bonava.

Eksisterende avtaler med kunder, leverandører og avtaleparter påvirkes ikke av salget.

Ved utgangen av første kvartal 2023 hadde Bonava Norge cirka 350 boliger i produksjon og 3 600 under planlegging. Fra og med andre kvartal 2023 vil enheten bli rapportert av Bonava som eiendeler holdt for salg, i tilfelle transaksjonen ennå ikke er fullført.

Etter salget vil Bonava bestå av fire forretningsenheter i seks land: Tyskland, Sverige, Finland, Estland, Latvia og Litauen. Omsetningen i 2022 for denne virksomheten var 14,0 milliarder kroner.

#bonava #union #union residential development
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0