Eiendom
2 minutter lesetid

DNB Livsforsikring selger Lade Arena til et Pareto Securities syndikat

22/08/2023, 08:29
DNB Livsforsikring selger Lade Arena til et Pareto Securities syndikat
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Transaksjonen gjennomføres ved salg av 100 prosent av aksjene i selskapene tilknyttet Lade Arena, Haakon VII gt 8-10 og 12 i Trondheim kommune.

Lade Arena ble opprinnelig utviklet av NHP Eiendom AS (NHP) som inngikk et samarbeid med DNB Livsforsikring AS (DNB Liv) om eierskap og utvikling av blant annet Lade Arena i 2007. Lade Arena 1 ble oppført i 2007 og Lade Arena 2 ble oppført i 2011.  DNB Liv overtok NHP’s eierandel i 2016, og har siden eid og forvaltet eiendommen alene, med DNB Næringseiendom som forvalter av senteret.  Den omtrent 70.000 m2 store handelseiendommen har meget god beliggenhet i et veletablert og attraktivt handels- og utviklingsområde på Lade. Det er p.t. leieinntekter fra kjente aktører fra handelssektoren, men det er også muligheter for boligutvikling på eiendommen.

DNB Næringsmegling AS med John Edwin A. Arnstad har vært selgers rådgiver i transaksjonen. Juridisk rådgiver har vært Føyen Advokatfirma og teknisk rådgiver har vært BER.

Kjøperen, som også erverver naboeiendommen Hangaren, satser på å videreutvikle disse eiendommen sammen fremover.  Adm. dir. Gro Boge i DNB Næringseiendom uttaler om salget:

«Lade er en bydel som har vært i enorm utvikling siden DNB gikk inn som eier i 2007.Bydelen er sentral, og har nærhet til Trondheims største utbyggingsområde for bolig, som vil være en naturlig utvikling også for deler av Lade Arena.  DNB Liv ser stort utviklingspotensiale for eiendommen, men satser ikke selv på boligutvikling.  Derfor er det naturlig å overlate den videre utvikling til andre, som har dette som sitt satsningsområde, noe vi opplever at aktørene bak Pareto-syndikatet har. Vi er fornøyde med salget, og er trygge på at kjøperen vil sikre en god videre utvikling og forvaltning av eiendommen».

Partene har avtalt at kjøpesummen skal være konfidensiell. Overtagelse skjer allerede 1. september d.å

#dnb livsforsikring #lade arena
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0