Eiendom
2 minutter lesetid

Eiendom Norges styre gjenvalgt

15/06/2023, 07:59
Eiendom Norges styre gjenvalgt
Styret i Eiendom Norge. FV: Renate Sørestrand-Hansen (DNB Eiendom), Marianne Garang (&Partners), Hedda Ulvness (Eie), Stian Kløfta (Krogsveen), Øyvind Aasen (Sørmegleren), Veslemøy Fredriksen (Eiendomsmegler Vest), Grethe W. Meier (Privatmegleren), Henning Lauridsen (Eiendom Norge), Karsten Onsrud (Aktiv), Kristin Amundsen (Eiendomsmegler1) og Martin Anmarkrud Kiligitto (Nordvik). Foto: Eiendom Norge.
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Admininstrerende direktør Grethe W. Meier fra Privatmegleren ble gjenvalgt som styreleder.

Meier har vært styreleder i foreningen siden 2017.

– Eiendom Norge jobber med mange viktige bolig- og bransjepolitiske saker for forbrukerne, eiendomsmeglingsbransjen og myndighetene. Organisasjonen har en sentral rolle i det norske samfunnet gjennom utgi boligprisstatistikken, samt delta i det politiske ordskiftet, sier styreleder Grethe W. Meier.

– Det siste året har Eiendom Norge hatt en sentral rolle i debatten om utlånsforskriften og fordelsbeskatning av bolig, hvor våre synspunkter også fikk gjennomslag.

– Organisasjonen har også de siste årene bidratt til store effektivitetsgevinster for samfunnet og bransjen gjennom prosjektet Digital bolighandel med myndighetene og finansnæringen, sier Meier.

Eiendom Norges styre velges for et år av gangen. I år ble det ikke gjort endringer i styret. 

Administrerende direktør i Nordvik Eiendomsmegling, Martin Kiligitto er gjenvalgt som nestleder.

Styret består av ti medlemmer som hver representerer et medlemsforetak. De syv største foretakene har automatisk plass. De øvrige tre plassene velges utfra hensyn som geografi, bransjens mangfold med mer.

Eiendom Norge styre består nå av:

  • Grethe W. Meier, Privatmegleren (Leder)
  • Martin Kiligitto, Nordvik Eiendomsmegling (Nestleder) 
  • Kristin Amundsen, Eiendomsmegler 1 (Styremedlem)
  • Renate Sørestrand-Hansen, DNB Eiendom (Styremedlem)
  • Karsten Onsrud, Aktiv Eiendomsmegling (Styremedlem)
  • Stian Kløfta, Eiendomsmegler Krogsveen (Styremedlem)
  • Hedda Ulvness, Eie Eiendomsmegling (Styremedlem)
  • Marianne Garang, Partners (Styremedlem)
  • Veslemøy Tvedt Fredriksen, Eiendomsmegler Vest (Styremedlem)
  • Øyvind Aasen, Sørmegleren (Styremedlem) 
#eiendom norge #styret
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0