Eiendom
2 minutter lesetid

Ekeberghallene rehabiliteres

12/03/2024, 12:00
Ekeberghallene rehabiliteres
- Vi skal resirkulere minimum 95% prosent. Alt av metall blir sortert, plast blir dratt av kablene og kobberet gjenvinnes, sier Yasmin Tofighi, overingeniør og miljøansvarlig for prosjektet i Oslo Havn. Foto: Hans Kristian Riise Oslo Havn
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

32.000 kvadratmeter (brutto) lagerplass – fordelt på 48 fjellhaller over to etasjer – legges snart ut på leiemarkedet. Nye leietakere kan flytte inn sommeren 2025. 

– Det finnes ikke noe tilsvarende som Ekeberghallene i Oslo, som jeg kjenner til. Den sentrumsnære beliggenheten, med umiddelbar forbindelse til Sydhavna og E18 er unik, sier Mads Hunstad Kristiansen, utleiesjef i Oslo Havn. 

Rehabiliteringen pågår fram til sommeren 2025. Da har fjellhallene fått nytt VVS-, brann- og elanlegg. I tillegg er betong rehabilitert og adgangskontroll og fjellsikring forbedret.

– Vi kan snart tilby tørre og nyrenoverte lagerhaller med stor kapasitet og høyt sikkerhetsnivå. Vi ønsker å leie ut til offentlige eller private aktører med stort, langsiktig lagerbehov, sier Kristiansen. 

Planene for lagerhaller ble for første gang lagt fram på et møte i Oslo Håndverks- og Industriforening 28. oktober 1947. Etter at en seksti år gammel avtale utløp i 2015 overtok Oslo Havn (tidligere Havnevesenet) fjellhallene fra AS Ekeberganlegget.  

Sikker og bærekraftig 

På grunn av et betydelig vedlikeholdsetterslep er det på tide å rehabilitere fjellhallene. Det gjøres i en såkalt samspillsentreprise mellom Oslo Havn og Varden Entreprenør.  

– Absolutt alt av rør, elektro og ventilasjon rives. Vi skal inn med et nytt teknisk anlegg og er i gang med betongrehabilitering, for det er en del korrosjon etter alle disse årene. Vi skal bore nye fjellbolter for å få enda bedre sikring av fjellet enn tidligere, sier Joakim Linnestad, prosjektleder for Varden Entreprenør.  

Et stort avfuktningsanlegg skal sørge for at hallene blir tørre.   

– Det er litt neddrypp fra fjellet over og litt salter fra E18 har trengt igjennom betongen og til dels armeringen. Derfor tekker vi over hallene. De skal bli helt tørre med stabil temperatur, sier Linnestad.

Resirkulering har høy prioritet. Prosjektet har en avtale med Franzefoss, som henter de gamle materialene og rapporterer på prosjektets evne til å resirkulere.  

– Vi skal resirkulere minimum 95% prosent. Alt av metall blir sortert, plast blir dratt av kablene og kobberet gjenvinnes. Sammen med Varden Entreprenør følger vi opp at underleverandørene kildesorterer, sier Yasmin Tofighi, overingeniør og miljøansvarlig for prosjektet i Oslo Havn. 

Prosjektet har gjennomført en ombrukskartlegging.  

– Noen av de originale portene har vi valgt å beholde.  Materialer vi ikke har behov for gis bort på ombruksplattformen Loopfront, sier Tofighi. 

Sikkerhet

Lagerhallene befinner seg innenfor havnas områdesikring. Anlegget har en vesentlig høyere sikkerhetsfaktor sammenliknet med de fleste andre typer lagerfasiliteter. Adkomst til hallene er kameraovervåket døgnet rundt. Fysiske barrierer vil bli etablert i forbindelse med omlegging av Kongshavnveien (havneveien) i nær framtid. 

#ekeberghallene #oslo havn #sydhavna #varden entrepenør
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0