Eiendom
2 minutter lesetid

Ekspert: Leieprisene i Oslo stiger

13/06/2023, 14:28
Ekspert: Leieprisene i Oslo stiger
Petter Nylend. Foto: Akerhus Eiendom.
Johann Bernövall Johann Bernövall
Like 0

Eiendomsverdiene og antall transaksjoner er på vei ned, men leieprisene i Oslo er unormalt høye og øker. Yielden på næringseiendom øker, mens antallet transaksjoner synker. Leieprisene i Oslo har steget betydelig mer enn konsumprisindeksen det siste året, og det virker som presset vil vedvare.

Petter Nylend, managing partner i Akershus Eiendom, sier til Finansavisen at det er et potensial for selskaper der leietakerne må fornye leiekontraktene sine i nær fremtid.

Nylend påpeker at leieprisene i Oslo har økt med over 20 prosent de siste to årene, og presset fortsetter. Leiemarkedet er unormalt sterkt, med lav ledighet og økt aktivitet, ifølge ham.

Han mener også at det ligger et potensial for selskaper der leietakere må fornye leiekontraktene i nær fremtid.

Med nedgangen i antall transaksjoner faller også inntektene for Akershus Eiendom, som analyserer eiendomsmarkedet, utfører verdivurderinger og gir råd og bistand ved utleie, kjøp og salg av eiendommer.

De siste årene har inntektene ligget under 200 millioner kroner, med et resultat før skatt på rundt 60 millioner kroner. I 2021 var inntektene 197 millioner kroner og resultat før skatt 60 millioner kroner.

Bistand ved transaksjoner er den største delen av virksomheten, og med nedgangen i antall transaksjoner antyder Nylend en nedgang på 20 prosent i fjor, både i inntektene og på bunnlinjen. Han ønsket imidlertid ikke å kommentere dette nærmere før regnskapet er sendt til Brønnøysund.

Nylend sier at det var et ordentlig tilbakeslag i 2022, og det reflekterer nok markedsaktivitetene.

#akershus eiendom #oslo
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0