Eiendom
1 minutt lesetid

Forsvarsbygg selger 160 forsvarsboliger

19/09/2023, 12:46
Forsvarsbygg selger 160 forsvarsboliger
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Det skal også selges boliger i Bergen, Trondheim, Rygge, Hamar og Elverum. Rundt hundre av dem er fire-roms eller større. Forsvarsbygg planlegger å starte salget i slutten av inneværende år. Estimert brutto inntekt er ca. kr 450 millioner kroner. Det er første gang siden 2016 at Forsvarsstaben har gitt Forsvarsbygg i oppdrag å selge en slik mengde boliger.

Leder for i Forsvarsbygg, Cecile Jentoft seier hun har forståelse for at det kan synes paradoksalt at det skal selges forsvarsboliger, i en tid hvor Forsvaret er i en oppbyggingsfase. Det er likevel slik at boligene som skal selges ikke svarer til Forsvarets behov. Årsakene er plassering, tilstandsgrad og størrelse.

Noen av boligene bli seksjonert før de kan selges, eller tomtene må fradeles. Salgsperioden vil derfor vare i nærmere tre år. I noen av boligene bor det i dag forsvarsansatte. De vil ha forkjøpsrett, til takst. Vertskommunene vil ha en generell forkjøpsrett på de tomme boligene.

– Vi har allerede fått forespørsel fra flere kommuner som er interessert i å komme i posisjon for å kjøpe, og da med formål å kunne bosette flyktninger. På denne måten er vi med på å oppfylle statens målsettinger på dette området, opplyser Trond Eliassen, avhendingssjef hos Forsvarsbygg.

#forsvarsbygg
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0