Eiendom
2 minutter lesetid

Gode resultater i andre kvartal

14/08/2023, 09:16
Gode resultater i andre kvartal
Sandens senter i Markensgate 10 i Kristiansand Foto. Olav Thon Eiendom
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Olav Thon Eiendomsselskap hadde også i 2. kvartal et godt operativt resultat, men resultatet før skatt ble redusert av renteøkninger og nedjusterte eiendomsverdier.

Resultatet før skattekostnad utgjorde 173 millioner kroner etter at verdien på konsernets eiendomsportefølje og fastrenteavtaler ble nedjustert med 409 millioner kroner totalt sett.

Resultatet før skatter, verdiendringer og valutaposter ble 592 millioner kroner, en nedgang fra 618 millioner kroner i 2. kvartal i fjor.

Fortsatt omsetningsvekst på kjøpesentrene

Olav Thon Eiendomsselskap er Norges ledende kjøpesenteraktør med en solid markedsposisjon. Kjøpesenterporteføljen består av 60 hel- og deleide kjøpesentre i Norge og Sverige.

I porteføljen inngår blant annet Norges største kjøpesenter målt etter omsetning, Lagunen Storsenter i Bergen, og totalt 6 av landets 9 største kjøpesentre.

Butikkomsetningen i 2. kvartal var 14,6 milliarder kroner, en økning fra samme periode i fjor på 5 %.

– Omsetningstallene på kjøpesentrene har i 1. halvår vist en noe avtakende vekst i tråd med de kraftige renteøkningene fra Norges Bank. Til tross for dette øker besøkstallene på kjøpesentrene, som nok en gang viser seg som populære og attraktive møteplasser for varehandel, servering og opplevelser, sier Sperre.

Næringseiendommer

Eiendomssegmentet Næringseiendommer består av sentrale kontoreiendommer, logistikk-eiendommer og boliger for utleie, for det meste i osloområdet. Næringseiendommer utgjør 27 % av konsernets samlede eiendomsverdier.

Investeringer og eiendomsprosjekter

2. kvartal var konsernets nettoinvesteringer 267 millioner kroner, en økning fra 30 millioner kroner i 2. kvartal i 2022.

I 1. halvår sett under ett var netto investeringer 1.695 millioner kroner, hvorav rundt 75 % dreier seg om kjøp av nye eiendommer.

Fremtidsutsikter

Krigen i Ukraina, høy inflasjon og kraftige renteøkninger både i Norge og i verden, vil påvirke eiendomsmarkedene også i tiden fremover.

Konsernets solide markedsposisjon og sterke finansielle stilling forventes å bidra til gode operative resultater også i tiden fremover.

– Lav belåningsgrad og høy likviditetsreserve gir Olav Thon Eiendomsselskap gode muligheter til å benytte interessante investeringsmuligheter i eiendomsmarkedet i tiden fremover, avslutter Arne B. Sperre.

#olav thon eiendomsselskap
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0