Eiendom
3 minutter lesetid

Heimstadens ledelse: Ikke behov for kapitaltilførsel

4/10/2023, 12:53
Heimstadens ledelse: Ikke behov for kapitaltilførsel
Helge Krogsbøl, konsernsjef. Foto: Heimstaden
Johann Bernövall Johann Bernövall
Like 0

Heimstaden har blitt beskrevet som et svært gjeldstynget selskap som ikke klarer å oppfylle lånebetingelsene og trenger egenkapital fra eierne. Heimstaden har nå sendt ut en presemelding der Helge Krogsbøl, konsernsjef og Christian Fladeland, viseadministrerende direktør, skriver at det er «viktig at vi rydder opp i noen av misforståelsene og unøyaktighetene som har sirkulert».

De fortsetter:

– La det være klart: Heimstaden Bostad trenger ikke kapitaltilførsel.

Heimstaden-toppene skriver videre i punktform:

Likviditet I løpet av de neste 18 månedene har vi 24 milliarder svenske kroner i obligasjonsforfall. Med 27 milliarder svenske kroner i kontanter og tilgjengelige kredittfasiliteter, og ikke minst gjennom over 50 milliarder svenske kroner i ny bankfinansiering siden begynnelsen av 2022, har vi full kontroll på alle forfall frem til tredje kvartal 2025 og har dokumentert at eiendommene våre fortsatt er svært attraktive å invvestere i – selv under dagens markedsforhold.

EgenkapitalandelMange eiendomsselskaper har opplevd en kraftig verdiøkning i eiendom i flere år og påvirkes nå av økte avkastningskrav og reduserte eiendomsverdier. Vi har nedskrevet eiendomsverdiene med 12 prosent de siste 12 månedene. Likevel har vi en solid margin til belåningsgradsgrensen for S&Ps terskel for vår BBB-rating, dette er takket være en ansvarlig finanspolitikk og at tidligere års vekst har blitt stimulert av betydelige bidrag fra egenkapitalen.

Kredittvurdering  – Frem til 2021 hadde vi en BBB-rating, som er en solid investeringsgrad og det opprinnelige målet for selskapet. Likevel signaliserte styret nylig en ambisjon om å forsvare dagens mer ambisiøse BBB-rating ved gradvis å redusere gjeldsgraden over tid. Dette kan oppnås gjennom kapitalinnskudd fra eierne, eiendomssalg eller en kombinasjon av begge. Vi har begynt å selge enkeltleiligheter til premium pris mot bokført verdi i flere av våre markeder, noe som forventes å være tilstrekkelig til å opprettholde dagens kredittrating. Disse tiltakene er utelukkende rettet mot å forsvare vår nåværende rating og er ikke knyttet til et behov for kapitaltilførsel for å oppfylle våre forpliktelser. Et slikt behov eksisterer ikke.

Eiernes  investeringHeimstaden Bostad har i mange år vært en god og trygg investering for eierne og dermed også for pensjonssparere i Sverige (og i andre land). Siden 2013 og frem til og med andre kvartal 2023 har Heimstaden Bostad levert en årlig avkastning på ca. 13,5 % til sine institusjonelle eiere, og vi har derfor vanskelig for å se at de institusjonelle eierne ville hatt store tap på sin investering i Heimstaden Bostad. De langsiktige vilkårene for utleie av boliger har også bare bedret seg de siste årene, hvor fortsatt økt etterspørsel vil skape betydelig press på leiemarkedet ettersom boligbyggingen i alle våre markeder nesten har stoppet opp. Vi har levert rekordhøye driftsresultater gjennom hele 2023 takket være over 98% belegg i boligene våre, økt omsetning kombinert med effektiv og kostnadsfokusert drift.

Eierstyring og selskapsledelseHeimstaden ABs innflytelse er på lik linje med andre forvaltere i tradisjonelle fondskonstruksjoner, der forvalteren kan drive selskapet innenfor avtalte rammer for forretningsstrategi, finansielle nøkkeltall mv. I motsetning til andre fondsforvaltere er den viktige forskjellen at Heimstaden AB har investert en betydelig større sum (37,5% av kapitalen per i dag) enn forvaltere normalt gjør, noe som skaper sterke insentiver for forvalteren og sammenfallende interesser med andre aksjonærer.

Majoritetseier og styreleder er den norske finansmannen Ivar Tollefsen. Fredrik Reinfeldt, tidligere statsminister i Sverige, sitter også i styret.

#heimstaden #heimstaden bostad
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0