Byggeindustrien
2 minutter lesetid

Kontorer på Sandsli i Bergen blir boliger

23/03/2023, 14:20
Kontorer på Sandsli i Bergen blir boliger
Foto: DNB Næringseiendom
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Administrerende direktør Sverre Molvik sier i en pressemelding at tomten passer godt for Selvaag Bolig.

– Vi har sterk tro på Bergen fremover. Det er et stort behov for nye boliger, byen vokser og dette er en eiendom som passer godt inn i vår portefølje. Tomten ligger høyt og luftig til med 360 graders utsikt 300 meter fra Sandsli stasjon på den nye bybanen, sier Molvik. 

Eiendommen er i dag bebygget med 26 000 kvadratmeter næringsarealer og var tidligere Equinor sitt hovedkontor i en årrekke inntil de flyttet ut i 2014. De siste årene har eiendommen vært utleid til Vestland Fylkeskommune som flytter ut i mars 2023. Selvaag Bolig starter nå prosessen med omregulering til boligformål.

– Målet er å skape et attraktivt bolig- og byområde med høy bærekraftsprofil og boliger i alle prisklasser. Prosjektet skal blant annet inneholde Selvaag Pluss som er livsstilsboliger med bemannet resepsjon, fellesarealer og tjenester, sier Molvik.

DNB Næringseiendom har forvaltet eiendommen, og selger er DNB Scandinavian Property Fund.

– Kontormarkedet på Sandsli har over lang tid vært preget av økende ledighet i etterkant av oljekrisen og som følge av tilførsel av nye arealer i andre kontorområder. Sandsli er et attraktivt boområde og har de siste årene gjennomgått en transformasjon og en betydelig andel kontorarealer er transformert til bolig. Sandslihaugen 30 har en svært god beliggenhet på et høydedrag i nærhet til bybanen. Eiendommen er godt egnet til bolig og vi mener at Selvaag er godt rustet til å sørge for en videre god utvikling av eiendommen, sier administrerende direktør Gro Boge i DNB Næringseiendom.

WPS Næringsmegling og Hadrian Eiendom har vært selgers rådgiver i transaksjonen. Selgers juridiske rådgiver har vært Simonsen Vogt Wiig.

Dersom reguleringsprosessen går som planlagt vil det være mulig å starte salget av de første boligene i løpet av 2026. Frem til byggestart vil tomten eies av Selvaag Boligs samarbeidsselskap Urban Property. Selvaag Bolig har nå en tomtebank som kan gi om lag 11 500 boliger i og rundt Stor-Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim og Stockholm. 

#equinor #sandsli #selvaag #selvaag bolig
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0