Eiendom
2 minutter lesetid

Ledende eiendomsselskaper lanserer nytt teknologiselskap

6/11/2023, 13:10
Ledende eiendomsselskaper lanserer nytt teknologiselskap
Storebrand Eiendom, Entra og Malling & Co ønsker å sette en ny standard for digitale tjenester i eiendomsbransjen. Det skal gi en mer sømløs brukeropplevelse på kontoret for leietakerne og deres ansatte. F.v.: Truls Nergaard, Sonja Horn og Anders Berggren. Foto: Hans Haugstad
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Det nye selskapet skal videreutvikle en digital plattform som knytter sammen en rekke ulike kontortjenester og tekniske løsninger.

– En felles utfordring i vår bransje er liten grad av standardisering av tekniske systemer i byggene. Det gjør det vanskelig å ta i bruk og skalere nye tekniske løsninger som kan bidra til bedre kundeopplevelser, miljøtiltak eller driftsforbedringer på en kostnadseffektiv måte. Aktørene i eiendomsbransjen er derfor tjent med å jobbe sammen for å utvikle noen felles standarder, sier Sonja Horn, administrerende direktør i Entra.

Med det nyetablerte teknologiselskapet ønsker Entra, Storebrand Eiendom og Malling & Co å sette en ny standard for digitale tjenester i eiendomsbransjen. Samarbeidet er unikt i norsk sammenheng med tre ledende eiendomsselskaper som har funnet tonen med ambisjon om et felles digitalt løft. Selskapet skal videreutvikle en allerede etablert tjenesteplattform som Entra har utviklet og tatt i bruk på enkelte av sine bygg med store effektivitetsgevinster.

– Sammen med Storebrand Eiendom og Malling vil vi sikre selskapet stabil og solid kundemasse som muliggjør en betydelig satsning der vi er enige om målet, sier Horn.

Samlet har de tre eiendomsselskapene til sammen rundt 4,5 millioner kvadratmeter kontoreiendom i sine eiendomsporteføljer.

Effektiviseringsgevinst for leietaker og gårdeier

Teknologiselskapet, som foreløpig ikke har et navn, henvender seg til tre målgrupper: kontorbrukere, leietakere og gårdeiere selv. For kontorbrukerne vil plattformen tilby de best brukte digitale tjenestene i et kontorbygg. Eksempler på dette er besøksregistering, digitale adgangskort, møteromsbooking og betaling i kantine, som er utviklet i selve plattformen.

Plattformen vil fortløpende rulles ut på Storebrand Eiendom, Malling og ytterligere av Entra sine bygg, samtidig som den videreutvikles i takt med nye behov.

#entra #malling & co #storebrand eiendom
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0