Eiendom
1 minutt lesetid

Lokal ekspert bytter beite

10/05/2024, 08:00
Lokal ekspert bytter beite
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Bane NOR Eiendom satser stort i Drammen og skal bidra til en langsiktig og spennende byutvikling. Med Helle-Stine Høvås på laget skal vi sørge for at Drammen opprettholder sin egenart.

– Å utvikle Drammen er ingen enkel oppgave. Dette gjør vi med stor ydmykhet, nysgjerrighet og respekt. Vi ønsker å være tett på byen og menneskene som skaper den, og det gjør vi ved å knytte til oss folkene som virkelig kjenner byen og gjennom det forstår hvordan vi best kan bidra, sier Connie Nyhaven som er prosjektdirektør i Bane NOR Eiendom.

Helle-Stine Høvås kjenner Drammen godt. Etter 12 år i stillingen som Sentrumsleder i Byen Vår Drammen, som er Drammens sted- og bylivsutviklingsselskap, og en av de viktigste premissleverandørene for byliv i sentrum, har hun gjort seg bemerket i bybildet. I stillingen som Sentrumsleder har hun opparbeidet seg et enormt nettverk, jobbet med aktivisering, arrangementer, markedsføring, nettverksgrupper og bylivstiltak for Drammen sentrum.

Helle-Stine er født og oppvokst i Drammen, med et hjerte som banker for både folka og byen.

– Med denne bakgrunnen er vi trygge på at vi nå har styrket vårt team i Drammen med den rette kompetansen, kjennskapen og driven vi trenger, sier Nyhaven. Bane NOR Eiendom gleder seg til veien

#bane nor eiendom #drammen #ny på jobb
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0