Eiendom
1 minutt lesetid

Milliardtap for Heimstaden Bostad i tredje kvartal

24/10/2023, 13:07
Milliardtap for Heimstaden Bostad i tredje kvartal
Helge Krogsbøl, konsernsjef. Foto: Heimstaden
Johann Bernövall Johann Bernövall
Like 0

I tredje kvartal var resultatet før skatt på 3,7 milliarder svenske kroner. Det har nå vært fem kvartaler på rad hvor verdien av Heimstaden Bostads eiendomsportefølje har falt.

Kvartalsrapporten viser imidlertid at det er tegn til stabilisering i de fleste markeder. Det urealiserte verdifallet på eiendommer beløp seg til 4,9 milliarder svenske kroner i kvartalet.

Konsernsjef Helge Krogsbøl har varslet at selskapet for tiden ikke har behov for ny kapital til å drive virksomheten. Det kan likevel være nødvendig å skyte inn ny egenkapital eller gjennomføre salg av fast eiendom, eventuelt en kombinasjon av begge, for å opprettholde den anstrengte kredittverdigheten og sikre selskapets finansielle stabilitet.

Heimstaden Bostad har vært i søkelyset etter at det ble kjent at det svenske pensjonsfondet Alecta har investert betydelige summer under forhold som den nye konsernsjefen i fondet Peder Hasslev har kritisert som en dårlig avtale.

Ifølge rapporten eier Heimstaden Bostad eiendommer med en estimert totalverdi på 332 milliarder svenske kroner.

#heimstaden #heimstaden bostad
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0