Eiendom
2 minutter lesetid

Nå gjør de sitt første oppkjøp

5/03/2024, 10:00
Nå gjør de sitt første oppkjøp
Henrik Bastman er fondsforvalter for Storebrand Nordic Real Estate Fund og svært fornøyd med oppstarten.
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

– Investeringen markerer en strålende begynnelse og passer som hånd i hanske i SNREs core plus-strategi. Dette signaliserer oppstarten av vårt nordiske investeringsprogram, og vi er godt posisjonert til å øke investeringstakten etter hvert som markedet utvikler seg, sier Henrik Bastman, fondsforvalter for Storebrand Nordic Real Estate Fund.

SNRE er bygget rundt en core plus-strategi som omfatter Sverige, Norge, Danmark og Finland. Strategien har en flersektoriell tilnærming og fokuserer for øyeblikket på logistikk og bolig. SNRE vurderer også muligheter innen kontorsektoren i hovedstadsområdene. Investeringene styres av faktorer som løpende avkastning, utsikter for vekst i leieinntekter, langsiktige trender og bærekraftshensyn. Den nordiske core plus-strategien bygger på Storebrands lange og ledende erfaring med nasjonalt fokuserte eiendomsinvesteringer i Norge, Sverige og Danmark.

– Den nylig anskaffede eiendommen illustrerer Storebrands forpliktelse til å investere i eiendom som tilbyr langsiktig bærekraftig verdi. Med strategisk god beliggenhet i det nordiske regionale transportsystemet, oppfyller anlegget SNREs strenge investerings- og bærekraftskriterier.

– Vi forplikter oss til å forbedre eiendommens ESG-profil, da vi tror dette bidrar til forbedret risikojustert avkastning over tid. Eiendommen er miljøsertifisert, har energikarakter B, og får solcellepaneler installert på taket i disse dager, konkluderer Bastman.

Transaksjonen blir etter planen avsluttet i mars 2024, med Roschier, Svalner og WSP som rådgivere for Storebrand.

Eiendommen, Väghyveln 5, ligger i logistikk-området Pilängen i Ørebro og ble ferdigstilt i 2023 av den ledende logistikkutvikleren Logistic Contractor. Bygget har et utleieareal på 9 600 kvadratmeter og en 12-årig leieavtale til VWR International.

Storebrand Real Estate forvalter en eiendomsportefølje på 8 milliarder euro, bestående av 250 bygninger og mer enn 2 millioner kvadratmeter utleieareal. Eiendomsteamet består av over 70 personer spredt over hele Norden.

#snre #storebrand nordic real estate fund
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0